Crna Gora: Pad vrednosti spoljnotrgovinske razmene

Crna Gora: Pad vrednosti spoljnotrgovinske razmene

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Crne Gore u prva dva meseca je, prema preliminarnim podacima državne agencije za statistiku – Monstata, iznosila 313,1 milion EUR, što je pad od 20% u odnosu na isti period prošle godine.

Iz Monstata je saopšteno da je izvezena roba vredna 60,2 miliona EUR, što je 1,6% manje u odnosu na uporedni period. Uvoz je bio manji 23,4 odsto i iznosio je 252,9 miliona EUR.

“Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 23,8 odsto i veća je u odnosu na isti period prošle godine kada je iznosila 18,5 odsto”, saopšteno je  iz Monstata.

U strukturi izvoza najviše su zastupljeni mineralna goriva i maziva, u iznosu od 20,9 miliona EUR.

“U strukturi uvoza najviše su zastupljeni mašine i transportni uređaji u iznosu od 57,5 miliona EUR. To se odnosi na drumska vozila (16 miliona EUR), električne mašine, aparati i uređaji (15,2 miliona EUR) i ostalo”, navodi se u saopštenju.

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su Srbija sa 16,5 miliona EUR, Slovenija 4,9 miliona EUR i Bosna i Hercegovina 4,7 miliona EUR.

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su Srbija sa 49,5 miliona EUR, Kina 30,4 miliona EUR i Nemačka 27,9 miliona EUR.

Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa potpisnicama Centralnoevropskog sporazuma o zoni slobodne razmene (CEFTA) i sa Evropskom unijom (EU).

Prosečna plata manja za 0,2 procenta

Monstat je takođe saopštio da je prosečna zarada bez poreza i doprinosa u februaru iznosila 529 EUR i bila je 0,2% manja u odnosu na januar.

Prosečna neto zarada u februaru je, u odnosu na isti mesec prošle godine, porasla 1,1%.

Prosečna bruto zarada u februaru je iznosila 790 EUR.

„Ako se ima u vidu da su potrošačke cene u februaru u odnosu na januar zabeležile rast od 0,5%, proizilazi da su realne zarade za isti period pale 0,7%“, navodi se u saopštenju.