Crna Gora: Polovičan rezultat ispunjavanja preporuka GRECO

Crna Gora: Polovičan rezultat ispunjavanja preporuka GRECO

Crna Gora u potpunosti je primenila preporuke tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO) u oblasti tužilaca, dok je u pogledu sudija implementirana svega trećina mera, navodi se u godišnjem izveštaju GRECO.

U informacijama preuzetim iz izveštaja, navodi se da je do kraja prošle godine Crna Gora u potpunosti implementirala osam od 11 preprouka GRECO (73%). Jedna preporuka je delimično implementirana, dok dve preporuke nisu sprovedene, piše RTCG.

Crna Gora je u grupi zemalja sa najvećim procentom neimplementiranih preporuka u oblasti sudija (67%), dok je s druge strane, jedna od 14 zemalja koje su u potpunosti ispunile sve preporuke u pogledu tužilaca.

U delu koji se tiče parlamentaraca četvrtina je delimično sprovedenih preporuka za sprečavanje korupcije, dok su ostale u potpunosti implementirane.

Do kraja 2020. godine, države članice GRECO-a u potpunosti su sprovele skoro 40% preporuka za sprečavanje korupcije u pogledu poslanika, sudija i tužilaca. Preporuke sa najmanje usaglašenosti bile su preporuke poslanika (samo 30% u potpunosti sprovedeno), zatim sudije (41%) i tužioci (47%).

Vlade bi trebalo sa velikom pažnjom da upravljaju rizicima od korupcije koji su se pojavili zbog potrebe za vanrednim merama tokom pandemije COVID-19, uključujući ulivanje velike količine novca u ekonomiju radi ublažavanja ekonomskog i socijalnog uticaja pandemije, saopštio je GRECO u godišnjem izveštaju.

Generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić naglasila je da u izazovnim vremenima sa kojima se suočavamo, vlade treba da pojačaju napore kako bi obezbedile da sve politike i akcije usmerene na rešavanje javnog zdravlja i ekonomske krize ispunjavaju antikorupcijske standarde.

Predsednik GRECO-a Marin Mrčela poziva države da pomno slede smernice koje je GRECO izdao 2020. godine kako bi sprečili rizike od korupcije u kontekstu pandemije.

“Ključno je da se u vanrednom stanju sve odluke i postupci dizajniraju sa transparentnošću, integritetom i odgovornošću”, rekao je Mrčela.

Predsednik GRECO-a, Marin Mrčela, takođe žali što u nekim državama članicama postoje „upadljivi pokušaji“ izvršne i / ili zakonodavne vlasti da napadne, zastraši ili potčini pravosuđe.

„Kada razmatramo mere za sprečavanje korupcije, moramo imati na umu da borbu protiv korupcije ne bismo smeli smatrati odvojenom ili čak protivnom nezavisnosti sudstva. Prvo je neophodno za drugo, i obrnuto“, dodao je Mrčela