Crna Gora: Ponovo usvojeni zakoni koje je predsednik Đukanović vratio Skupštini

Crna Gora: Ponovo usvojeni zakoni koje je predsednik Đukanović vratio Skupštini

Skupština Crne Gore, glasovima parlamentarne većine, usvojila je izmene Zakona o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica, koji je crnogorski predsednik sa još šest zakona, usvojenih 29. decembra, vratio na ponovno odlučivanje.

Za usvajanje ovog zakona glasao je 41 poslanik.

Poslanici su, na vanrednoj sednici, usvojili i izmene Zakona o kreditnim institucijama, sanaciji kreditnih institucija i fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.Ova četiri zakona ranije je predložila crnogorska Vlada.

Sednici parlamenta nisu prisustvovali poslanici opozicije.

Poslanici će na drugoj vanrednoj sednici ponovo glasati o izmenama zakona o radu, državnim službenicima i nameštenicima te zdravstevnoj zaštiti, koje je inicirala vladajuća koalicija.

Đukanović je u obrazloženju naveo da je, shodno Poslovniku Skupštine, propisano da se kvorum utvrđuje primenom elektronskog sistema za glasanje, na način što je svaki poslanik dužan da se lično identifikuje (prijavi) ubacivanjem identifikacione kartice u poslanički pult na svom sedištu ili na osnovu evidencije generalnog sekretara Skupštine.

“Stoga je otvoreno pitanje da li je prilikom početka sednice i usvajanja dnevnog reda postojao kvorum, a time i pitanje demokratskog legitimiteta, kao i usaglašenosti usvojenih zakona sa Ustavom Crne Gore i važećim pravnim propisima”, kazao je Đukanović.

On je ukazao i na otvoreno pravno pitanje konstatovanja prestanka mandata poslaniku Filipu Adžiću i potvrđivanja mandata Suade Zoronjić, s obzirom na većinski donešenu negativnu odluku Državne izborne komisije i ukupnu parlamentarnu praksu u Crnoj Gori da se mandat člana parlamenta potvrđuje tek na predlog tog nezavisnog institucionalnog autoriteta.