Crna Gora: Predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica podnela ostavku

Crna Gora: Predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica podnela ostavku

Nakon sednice Vrhovnog suda Crne Gore u sredu, predsednica ove pravosudne institucije Crne Gore, Vesna Medenica, podnela je ostavku.

Rekla je da joj je čast što je bila na čelu pravosuđa i što je delovala za i u korist građana Crne Gore.

„Kao i u dosadašnjoj karijeri, prema svakom otvorenom pitanju odnosila sam se iskreno, profesionalno i odgovorno, dajem svoj poslednji doprinos i lični pečat rešavanju pitanja izbora predsednika Vrhovnog suda. Iz ovih razloga podnosim ostavku na funkciju sudije i predsednika Vrhovnog suda Crne Gore“, rekla je Medenica.

Kako je istakla, vrednosti kojima se vodila prilikom podnošenja prijave za predsednika Vrhovnog suda Crne Gore prošle godine imale su za cilj nastavak i unapređenje nezavisnosti, autonomije, odgovornosti, kvaliteta, efikasnosti i transparentnosti pravosuđa.

„Mislila sam da je pravosudni sistem već izgrađen tokom mog prethodnog mandata i da nije bilo koncentracije moći predsednika suda, s obzirom na njihove nadležnosti propisane važećim Zakonom o Sudskom savetu i sudijama“, rekla je ona.

Kao prvi predsednik Vrhovnog suda u nezavisnoj i suverenoj Crnoj Gori, koji je prvi put, prema Ustavu, zasnovan na vladavini zakona, imala je, kako je rekla, privilegiju i dužnost da utiče na proces sazrevanja pravosudnog sistema, koji mora biti samostalan i nezavisan u međunarodno priznatoj državi.

Njeni počeci u pravosuđu i na ovom sudu, kaže, nisu bili laki.

„Suprotno tome, sudovi su bili opterećeni ogromnim brojem nerešenih slučajeva. Rešeno je bilo samo 27% svih sudskih predmeta, više od 60.000 predmeta je bilo starije od tri godine, a 350.000 predmeta je bilo u radu. Samo nešto manje od 30% slučajeva završeno je u roku od tri meseca, a žalbeni postupak trajao je u proseku 3 godine i 7 meseci … ”, rekla je Medenica.

Danas, dodaje ona, stvari stoje drugačije.

„Više od 60% predmeta je završeno u roku od 3 meseca, prosečno trajanje žalbenog postupka je 120 dana, ostalo je nešto manje od 2.000 izvršnih predmeta, kao i predmeta starijih od 3 godine – 2.900, što je 0,004 na 100.000 stanovnika (procenjeno prema CEPEJ standardima), a samo 0,05% odluka doneto je van zakonskog roka sa samo malim zakašnjenjem“, kaže Medenica.

Prema njenim riječima, pravosuđe je danas efikasno, digitalizovano, značajno podmlađeno na ključnim pozicijama i zastupljeno u svim međunarodnim pravosudnim telima tokom pandemije, sa 100,1% efikasnosti na nivou svih sudova u Crnoj Gori, što je rezultat koji treba da se poštuje.

„Moram da primetim da su nevladine organizacije i srodni mediji kontinuirano stvarali okruženje koje pogoduje podrivanju autoriteta nosilaca pravosudnih funkcija i negaciji svih postignutih rezultata. U takvom kontekstu, stvoreno je povoljno okruženje za politički pritisak na pravosuđe tokom poslednje dve godine“, rekla je ona.

Nada se da će sve kolege, sudije u Crnoj Gori, raditi na iskrenoj potrazi za opštem napretku i jačanju pravde, a ne na senzacionalističkim, neutemeljenim i sekularnim tumačenjima doprinosa i uloge pravosuđa.

„Dozvolite mi da ponovim svoje poštovanje prema Generalnoj skupštini Vrhovnog suda i prema svakom sudiji pojedinačno. Bila mi je čast biti u vrhu pravosuđa i delovati za građane i u ime građana Crne Gore“, rekla je Medenica.