Crna Gora: Preko 2000 ljudi biće lišeno državljanstva

Crna Gora: Preko 2000 ljudi biće lišeno državljanstva

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) pokrenuće postupak za gubitak crnogorskog državljanstva za 2.108 lica upisanih u biračke spiskove u Crnoj Gori, koja imaju dvojno državljanstvo.

MUP je u saopštenju za javnost rekao da je za sada postupak verifikacije obuhvaćen osam hiljada građana, koji se nalaze na biračkom spisku Herceg Novog, Nikšića i Crne Gore, zbog pretpostavke da pored crnogorskih imaju i državljanstvo druge države.

“Utvrđeno je da 595 osoba ima dvojno državljanstvo u skladu sa Zakonom o crnogorskom državljanstvu”, navodi se u saopštenju MUP-a.

Navodi se da, prema tome, za ta lica neće biti pokrenut postupak za gubitak crnogorskog državljanstva po sili zakona.

„Za 2 dana Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenuće po službenoj dužnosti postupak za gubitak crnogorskog državljanstva po sili zakona, obaveštavanjem o činjenici da su dobrovoljno stekli državljanstvo druge države“, rekli su iz tog resora.

Kao što je objašnjeno, oni će moći da izjave koje državljanstvo žele da zadrže davanjem izjave u evidenciji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovilo je da osobe koje su dobrovoljno stekle državljanstvo druge države pre 3. juna 2006. imaju pravo na dvojno državljanstvo.

„To se dokazuje uvidom u uverenje o državljanstvu, izvodom iz matične knjige rođenih sa izjavom o datumu upisa u državljanstvo druge države ili Odlukom o prijemu u državljanstvo druge države“, dodaje se u saopštenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova naglasilo je da ovo nije kraj procesa, jer su i dalje u toku provere za preostali broj građana.

„Takođe, otvoreni smo za saradnju sa nevladinim sektorom po pitanju provere Centralnog registra stanovništva u skladu sa dinamikom, o čemu bismo se zajednički dogovorili“, navodi se u saopštenju za javnost.

Kako su naveli, u okviru aktivnosti na stvaranju preduslova za ažuriranje matičnih knjiga, uvidom u dostupne evidencije saznaje se da više od 16 hiljada ljudi nakon 2008. godine nije dobilo ličnu kartu, a nalazi se na biračkom spisku, i da je isteklo oko 50 hiljada ličnih karata građana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane sa takvim statusom da podnesu zahtev za izdavanje ili zamenu lične karte, ili će u suprotnom biti pokrenut prekršajni postupak, u skladu sa Zakonom o ličnoj karti.

„Poštujući ljudska prava i slobode, već su preduzete aktivnosti kako bi se građani obavestili o potrebi izdavanja ili zamene lične karte“, dodaje se u saopštenju.