Crna Gora: Preporuke o prikupljanju podataka nisu implementirane, smatra ECRI

Crna Gora: Preporuke o prikupljanju podataka nisu implementirane, smatra ECRI

Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) objavila je set zaključaka o sprovođenju svojih prioritetnih preporuka datih Crnoj Gori u 2017. godini.

Uspostavljanje jedinstvenog sistema prikupljanja podataka o govoru mržnje i nasilju takođe je bila prioritetna preporuka koju je ECRI dao Crnoj Gori. Uprkos nekim poboljšanjima, ECRI napominje da sistemu prikupljanja podataka i dalje nedostaju jasnoća i ujednačenost i zaključuje da ova preporuka nije sprovedena.

Međutim, Crna Gora je u potpunosti implementirala drugu preporuku koju je ECRI dao za povećanje broja romskih posrednika / asistenata na nivou predškolske i osnovne škole kako bi se osiguralo prisustvo djece i smanjenje rizika od napuštanja škole.

Uspostavljena je posebna profesionalna kvalifikacija za takve pomoćnike, predviđena finansijska sredstva i većina predviđenih pozicija je popunjena./ibna