Crna Gora: Radovi na trafo stanici Kličevo privode se kraju

Crna Gora: Radovi na trafo stanici Kličevo privode se kraju

Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) privodi kraju 1,45 miliona EUR vredne radove na zameni 10kV postrojenja u trafostanici 110/10kV Kličevo.

“Završetak ovog projekta znači direktno poboljšanje stabilnosti i kvaliteta u napajanju električnom energijom za oko osam hiljada korisnika na području starog dela Nikšića, kao i za naselja Kličevo, Straševina, Vrtac i Kočani”, navodi se u saopštenju kompanije.

Iz CEDIS-a je saopšteno da je prethodno postrojenje izgrađeno pre četiri decenije, zbog čega je ovaj projekat od izuzetne važnosti za kvalitet napajanja značajnog dela korisnika u Nikšiću, a predstavlja i nezaobilazan infrastrukturni preduslov za širenje mreže i priključenje novih korisnika.

“Nakon završetka radova biće omogućeno korištenje pune snage transformatora 110/10 kV koji sa prinudnim hlađenjem imaju naznačenu snagu 31,5 MVA, što do sada nije bilo moguće zbog ograničenja struje na starom sistemu sabirnica”, precizirali su iz CEDIS-a.

Trenutno su aktuelni završni građevinski radovi. Preostaje uklapanje u 10kV mrežu i povezivanje energetskih transformatora na 10 kV stranu, što će CEDIS izvoditi uz koordinaciju sa Crnogorskim elektroprenosnim sistemom (CGES).

Aktuelne završne aktivnosti na projektu neće uticati na stabilnost u napajanju električnom energijom građana u ovoj oblasti.

Projektom je definisana ugradnja vazduhom izolovane 10 kV opreme proizvođača Siemens, dok je izvođač radova kompanija BB Solar iz Podgorice.

CEDIS na nivou primarne mreže realizuje projekte izgradnje trafostanica 35/10kV Velje Brdo i Duklo, kao i rekonstrukciju 10kV postrojenja u podgoričkoj TS 35/10kV Centar.

“Za realizaciju ovih investicija pripremljeno je oko pet miliona EUR. Paralelno se privodi kraju druga godina projekata revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže na ruralnom području širom Crne Gore. Vrednost ugovorenih radova na projektima revitalizacije iznosi oko 26 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

U pripremi je i višemilionski projekat implementacije SCADA sistema za daljinski nadzor i upravljanje distributivnom mrežom, kao i treća proširena faza projekta ugradnje elektronskih brojila na daljinsko upravljanje.