Crna Gora se kreće prema uvođenju 5G mreže

Crna Gora se kreće prema uvođenju 5G mreže

Crna Gora mora preduzeti mere podizanja svesti javnosti kako bi obezbedila da svi građani budu adekvatno informisani o zdravstvenim pitanjima vezanim za usluge 5G mreže i značajnim merama zaštite koje provode država i mobilni operateri, zaključuje se u Memorandumu o 5G mreži koji su nedavno potpisale vlade svih zemalja Zapadnog Balkana, među kojima je i Crna Gora, pišu crnogorski mediji.

Potpisnici veruju da će superbrza 5G mreža, koja će značajno povećati brzinu Interneta, doneti velike ekonomske koristi zemljama koje sprovode projekat.

„U slučaju očiglednog nedostatka spektra, potpisnici će razmotriti najbolju praksu u Evropskoj uniji i postizanje opštih ciljeva postavljenih u Evropskom kodeksu o elektronskim komunikacijama“, navodi se u Memorandumu.

Sve ovo praktično znači da bi Crna Gora mogla vrlo brzo da odredi spektre za 5G mrežu, a neki od operatora da ih primene.

Zemlje potpisnice takođe su se obavezale da će preduzeti proporcionalne, odgovarajuće i na osnovu rizika zasnovane mere bezbednosti za 5G mreže i usluge, uzimajući u obzir Procenu rizika Evropske unije iz oktobra 2019. i njihov 5G Alat za mrežnu bezbednost objavljene 29. januara 2020.

Crna Gora se obavezala da će primeniti neophodni okvir koji omogućava operaterima da smanje troškove i povećaju upotrebu obnovljivih izvora u razvoju 5G mreže, ali i da razviju akcioni plan sa naglaskom na promociji kružne ekonomije i čistih tehnologija.

„Strane će podržati širenje mreža pružanjem brzog, cenovno orijentisanog i pristupačnog zahteva za državnu pomoć u državnim objektima ili drugoj prenosnoj infrastrukturi u vlasništvu opština i javnih zgrada, kao i naporima da se pojednostavi postupak izdavanja građevinskih dozvola. U tom cilju treba uzeti u obzir Smernice EU o primeni pravila državne pomoći u vezi sa brzim postavljanjem širokopojasnih mreža“, navodi se u Memorandumu.

Memorandumom je predviđena zaštita održivog investicionog okruženja, a Crna Gora treba da pruži „predvidljivost investitorima iz privatne mreže u pogledu stabilnosti povoljnih uslova za investiranje“ i osigura da konkurentsko okruženje ostane neometano izlaganjem prekomernom ili neprikladnom regulatornom riziku.

Crna Gora se obavezala da nadležni organi u svakoj ekonomiji imaju odgovarajuće osoblje „kako bi sproveli proces procene i obezbedili poštivanje sigurnosnih ograničenja elektromagnetnog polja (EMP) u skladu sa najboljom praksom EU“.