Crna Gora se mora boriti protiv korupcije na lokalnom nivou

Crna Gora se mora boriti protiv korupcije na lokalnom nivou

Korupcija na lokalnom nivou u Crnoj Gori nije samo lokalni problem jer zahteva multisektorski i sveobuhvatan odgovor. To je zaključeno na Godišnjoj nacionalnoj konferenciji o borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Šef Odelenja za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Herman Spitz rekao je da su dobro upravljanje i vladavina zakona od najveće važnosti za svaku demokratsku državu.

“Zbog toga su reforme u oblasti vladavine zakona važne i kritične, a EU je više puta naglasila da će napredak Crne Gore u reformi oblasti vladavine zakona odrediti brzinu pregovora”, rekao je Spitz.

On je rekao da mu je zadovoljstvo što sve više i više crnogorskih građana na lokalnom nivou „podiže svoj glas“, ukazujući na slučajeve korupcije i delujući u zaštiti javnog interesa. Izraziti nezadovoljstvo nije samo pravo, već i obaveza građana, rekao je Spitz.

“Korupcija na lokalnom nivou, kao u bilo kojem drugom obliku, neće nestati sama po sebi. To zahteva akciju, bolne rezove, efikasne procese koji se vrše nadležni organi, kao i snažna politička volja”, dodao je Spitz.

Borba protiv korupcije na lokalnom nivou ključni je izazov u izgradnji vladavine zakona kao temelja demokratskog društva kojem teži Crna Gora, izjavila je ministarka za državnu upravu Suzana Pribilović. Prema njenim rečima, jedno od osnovnih obeležja demokratije je transparentnost sistema. Pribilović je objasnila da je donošenjem novog zakona o lokalnoj samoupravi započeo niz aktivnosti koje bi trebale doprineti poboljšanju transparentnosti lokalnih samouprava.

“Efikasna javna uprava je jedino vladino telo koje može pružiti uslugama građanima na svim nivoima i u svakom trenutku, a stalno je svesna da postoji za građane koji je plaćaju”, rekla je Pribilović

Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje (CGO) Daliborka Uljarević rekla je da korupcija ima razorne posledice i šteti svim građanima. Dodala je da ključne poluge borbe protiv korupcije imaju višak neprimerenog političkog uticaja i nedostatak integriteta, stručnosti i hrabrosti, koji su ozbiljna ograničenja suštinske borbe protiv korupcije.

“Zato su promene u tim ključnim institucijama potrebne kako bi se stvorio ambijent u kojem korupcija neće biti nekažnjena pojava, a u kojoj stranački i drugi posebni interesi neće biti iznad zakona”, rekla je Uljarević.

Prema saopštenju za javnost Delegacije EU u Crnoj Gori, godišnja konferencija organizovana je u okviru projekta “Stavimo korupciju u muzej!”, koju CGO provodi u saradnji s nekoliko nevladinih organizacija, Ministarstvom državne uprave i Agencijom za borbu protiv korupcije. Predstavlja treću fazu u provedbi šireg programa CCE-a koji financira Europska unija, a koji ima za cilj doprineti smanjenju korupcije na lokalnom nivou./ibna