Crna Gora spremna da otvori poslednje Poglavlje 8

Crna Gora spremna da otvori poslednje Poglavlje 8

Evropska komisija je u ovogodišnjem Izvještaju dala precizne i detaljne smernice za što kvalitetnije ispunjavanje obaveza iz pristupanja Evropskoj uniji i pravi je trenutak da svaki član crnogorskog društva sagleda svoju ulogu u procesu evropske integracije i svojim radom doprinese dostizanju članstva u EU, poručio je glavni pregovarač Crne Gore, Aleksandar Drljević.

Drljević je podsetio je da ovogodišnji izvještaj EK daje ocenu ostvarenog napretka, kako u delu ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterijuma za članstvo u EU, tako i u pogledu sposobnosti preuzimanja obaveza iz članstva u 33 pregovaračka poglavlja.

„EK je evidentirala ostvarene rezultate i napredak Crne Gore u procesu pristupanja, ali i dala precizne i detaljne smernice u pravcu nastavka što kvalitetnijeg ispunjavanja obaveza iz pristupnog perioda, s naglaskom na oblasti u kojima je potrebno uložiti dodatne napore kako bi efekti reformi dali željene rezultate“, rekao je Drljević.

Istakao je da su u većini pregovaračkih poglavlja prepoznati rezultati i napredak ostvaren tokom izveštajnog perioda, dodajući da je crnogorska strana spremna za otvaranje posljednjeg, 8. poglavlja, dobijanje merila za zatvaranje poglavlja 23 i 24, kao i privremeno zatvaranje više poglavlja u kojima je ispunjenjem postavljenih završnih merila ostvarena unutrašnja spremnost.

„Ocene iz Izveštaja će nam služiti kao smernice za dalji reformski rad čiji je krajnji cilj dostizanje evropskog kvaliteta života u Crnoj Gori. Objavljivanje Izveštaja EK predstavlja pravi trenutak za sve članove našeg društva, da sagledaju svoju ulogu u procesu evropske integracije i svojim posvećenim radom doprinesu dostizanju članstva Crne Gore u EU“, poručio je glavni pregovarač.

Odgovarajući na pitanje o trajanju procesa pregovora, glavni pregovarač je rekao da je zadovoljan urađenim, ali da je nezahvalno prognozirati datum učlanjenja države u EU.

„Čeka nas još mnogo posla do učlanjenja. Nama je važno da perspektiva članstva postoji, a sam datum pristupanja zavisiće ne samo od nas, već i od situacije u EU i njenim članicama. Svesni smo da se razna dešavanja, poput Bregzita, migrantske krize i unutrašnje konsolidacije u EU, odražavaju na politiku proširenja. Na dešavanja u Uniji ne možemo uticati, ali možemo nastaviti sa našim reformskim aktivnostima i usmeriti sve naše kapacitete u tom pravcu”, zaključio je Drljević.

Pregovarač za poglavlja 23 i 24, Marijana Laković, zadovoljna je napretkom u višegodišnjoj reformi pravosuđa, ističući da su Nacrtom strategije za reformu pravosuđa planirane mere koje su u skladu sa preporukama EK kad je ta oblast u pitanju.

„Kad je u pitanju sloboda izražavanja, Vlada je u izveštajnom periodu uložila napore u cilju unapređenja stanja, između ostalog izmenama seta medijskih zakona čije se usvajanje očekuje do kraja ove godine. Posvećenost policije kao i pravosudnih institucija ogleda se u činjenici da su od četiri napada na novinare tri okončana pravosnažnim osuđujućim presudama, dok se ubrzo očekuje i sudski epilog napada na novinarku Oliveru Lakić. EK je u izveštaju istakla i slabost medijske samoregulacije. To pitanje nije na Vladi, već na predstavnicima medijske zajednice, a Vlada će pružiti punu podršku u rešavanju ovog pitanja, bez ikakvog mešanja u nezavisnost samoregulacije“, poručila je Laković.