Crna Gora, Srbija i Grčka prve u Evropi po broju sedmičnih radnih sati

Crna Gora, Srbija i Grčka prve u Evropi po broju sedmičnih radnih sati

Osam od prvih 10 mesta među evropskim zemljama sa najviše radnih sati nedeljno zauzimaju zemlje Balkana, prkazano je u zanimljivom video zapisu, koji beleži evoluciju radnog vremena od 1999. do 2020. godine u Evropi.

Od svih evropskih zemalja 2020. godine, tri zemlje su zabeležile više od 40 sati rada nedeljno. Crna Gora je zabilježila najviše radnih sati, sa 44,5 sati sedmično. Na drugom mestu je Srbija sa 42,6 sati nedeljno, dok je na trećem mestu Grčka 41,1 sat rada nedeljno.

Severna Makedonija, Bugarska, Poljska i Slovenija beleže više od 39 radnih sati nedeljno, pri čemu Severna Makedonija beleži 39,6 sati, a ostatale zemlje u ovoj grupi 39,1 sat.

Slede na 8. i 9. mestu Rumunija sa 38,9 i Slovačka sa 38,8 sati nedeljnog rada u proseku, a Hrvatska je sa 37,9 sati zatvorila prvih deset zemalja sa najviše radnih sati nedeljno. Kipar sa 37,3 sata je na 13. mestu.

Prema video zapisu iz Statistike i podataka, koji se poziva na podatke Eurostata, prosečan nedeljni rad u Nemačkoj bio je 34,2 sata, u Francuskoj 36,3 sata, u Italiji 35,6 sata i u Španiji 36,4 sata. / Ibna