Crna Gora: Tokom pandemije nije bilo migranata

Crna Gora: Tokom pandemije nije bilo migranata

„Crna Gora je otporna i posvećena izazovu upravljanju migratornim tokovima, a tokom trajanja pandemije koronavirusa značajno je smanjen broj registrovanih migranata”, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore Dragan Pejanović na ministarskoj video-konferenciji o ilegalnim migracijama na istočnomediteranskoj ruti koju je organizovala Republika Austrija.

„U prvom kvartalu ove godine, pre pandemije, registrovano je 1 400 migranata. Tokom perioda pandemije, u centrima za prihvat i smeštaj nije registrovan nijedan slučaj  migranata koji su izrazili nameru za međunarodnom zaštitom, uz sprovođenje mera i preporuka na isti način kako je to bilo predviđeno i za crnogorske državljane”, kazao je Pejanović.

Kada su u pitanju konkretne aktivnosti, državni sekretar je naveo da se uskoro očekuje osposobljavanje kontejnerskog naselja u blizini granice sa Albanijom, čime će se povećati trenutni kapaciteti za dodatnih 60 mjesta. Istovremeno, planirano je proširenje postojećeg Centra za prihvat, kao i izgradnja novog.

Pejanović se osvrnuo i na nedavno objavljeni Radni dokument Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24, u kojem je posebno prepoznata posvećenost Crne Gore da upravlja migratornim tokovima, što se može videti i kroz značajna budžetska ulaganja koja se odvajaju za smeštaj migranata.

„Crna Gora je posvećena ispunjavanju obaveza koje proističu iz potpisanih sporazuma o readmisiji, te smatram da je posebno značajno dalje jačati postojeće kapacitete, čemu će naša zemlja biti i dodatno posvećena tokom jednogodišnjeg predsjedavanja MARRI inicijativom”, naglasio je državni sekretar.

Kada je u pitanju saradnja sa Evropskom komisijom i zemljama Evropske unije i Šengen zone, naveo je, da je Crna Gora, kroz strateški i zakonodavni okvir, prihvatila i sprovodi najviše standarde u oblasti azila i upravljanja granicom.

„Vjerujem da će, nakon što je 1. jula ove godine stupio na snagu i Sporazum između Crne Gore i EU o statusu aktivnosti koje sprovodi Frontex, ova saradnja biti još intenzivnija, što će se značajno odraziti i na kapacitete Granične policije” kazao je Pejanović.

Državni sekretar je istakao potpunu posvećenost Crne Gore, a prije svega Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, da i u narednom periodu pružaju podršku daljem jačanju mehanizama koordinacije, svih nivoa i oblika saradnje koji mogu doprineti unapređenju granične bezbednosti i jačanju sistema upravljanja migracijama.

Konferencija je okupila predstavnike država članica Evropske unije, Evropske komisije i zemalja Zapadnog Balkana.