Crna Gora traži naftu i gas

Crna Gora traži naftu i gas

Crna Gora počinje da traži naftu i gas, a prva istražna bušotina biće izbušena van crnogorskih teritorijalnih voda, na oko 22 kilometra od obale.

U Upravi za ugljovodonike Crne Gore navode da će rezultati prvih istražnih bušotina, iduće godine, dati odgovor na pitanje da li na predmetnim blokovima postoje rezerve nafte i gasa, te da li će potencijalno nađene rezerve biti takve i tolike da se mogu komercijalno proizvoditi.

“Tek nakon što se utvrdi postojanje struktura i one budu izbušene, moći će se dati odgovor na pitanje da li u podmorju Crne Gore, tačnije u izabranim strukturama, postoje rezerve nafte i gasa. Iako su geofizička istraživanja izvršena u skladu sa najsavremenijim metodama, o ugljovodoničnom potencijalu crnogorskog podmorja na predmetnim blokovima ne možemo govoriti samo na osnovu prikupljenih podataka,” rekli su u Upravi.

U skladu sa Ugovorom o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika na blokovima četiri, pet, devet i deset, koji je potpisan sa italijansko-ruskim konzorcijumom Eni-Novatek, tokom novembra i decembra prošle godine izvršeno je 3D geofizičko snimanje predmetnih blokova, ukupne površine 1 228 kilometara kvadratnih.

“Cilj geofizičkih snimanja je prikupljanje podataka o strukturi podmorja na definisanim blokovima. Kada govorimo o blokovima četiri, pet, devet i deset, prikupljeni i obrađeni podaci su u funkciji određivanja tačnih lokacija za bušenje istražnih bušotina koje su u skladu sa Ugovorom, sastavni deo obaveznog radnog programa koji grupa Eni-Novatek mora da izvede u okviru prve faze istraživanja, a koja traje četiri godine, precizirali su u Upravi.

Kada je reč o blokovima 30 i 26, na kojima koncesiju za istraživanje ima grčka kompanija Energean, u februaru ove godine završeno je 3D geofizičko istraživanje.

“Prikupljeni podaci su u fazi obrade i može se očekivati da će biti kompletirani do kraja godine,” istakli su predstavnici Uprave.

Oni su ranije medijima kazali i da će, shodno rezultatima nedavno završenih istraživanja u crnogorskom podmorju, cenama nafte na tržištu i interesovanjem naftnih kompanija, raspisati i treći tender za dodelu ugovora za istraživanje i proizvodnju.