Crna Gora treba da zaštiti kulturna dobra

Crna Gora treba da zaštiti kulturna dobra

Zaštita kulturnog nasleđa, kroz stvaranje baza podataka o kulturnim dobrima u cilju sprečavanja njihove trgovine, bila je u fokusu seminara za sedam crnogorskih institucija u Podgorici.

Seminar je organizovala Misija OEBS-a u Crnoj Gori u saradnji sa Odelenjem za transnacionalne pretnje OEBS-a i podrškom italijanske i slovačke ambasade u Crnoj Gori, pod slovačkim predsedavanjem OEBS-om u 2019. godini.

Prisustvovalo je oko 30 predstavnika Ministarstva kulture, Narodnog muzeja, Muzeja i galerija Podgorice, Uprave za zaštitu kulturnih dobara, Osnovnog suda, Carinske uprave, Uprave policije i Interpola.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Maryse Daviet, rekla je da se današnja radionica temelji na zaključcima radionice u maju, kada su učesnici naučili više o bazama podataka o kulturnim dobrima iz iskustava Austrije i Severne Makedonije.

„Crna Gora ima bogatu istoriju i jedinstveno kulturno nasleđe i Misija podržava sve napore u njenom očuvanju“, kazala je Daviet. „Snažno podržavamo jačanje institucionalne saradnje i koordinacije na svim nivoima. Dok Crna Gora nastavlja da jača svoje unutrašnje kapacitete i koordinaciju, biće prepoznata kao vredan regionalni i međunarodni partner.”

Daviet je podsetila i da je Misija započela sa aktivnostima u borbi protiv trgovine kulturnim dobrima u toku italijanskog predsedavanja OEBS-om 2018. godine, a to se nastavilo pod slovačkim predsedništvom, uz kontinuiranu saradnju Odelenja za transnacionalne pretnje OEBS-a.

Slovački ambasador u Crnoj Gori, Roman Hloben, kazao je da su u decembru 2016. godine države učesnice OEBS-a usvojile Ministarsku deklaraciju o jačanju napora OEBS-a u sprečavanju i suzbijanju terorizma preduzimajući mere za sprečavanje finansiranja terorizma, a koje uključuju predmete od arheološkog, istorijskog, kulturnog, retko naučnog i religijskog značaja.

“Ta Ministarska deklaracija poziva države učesnice da prepoznaju važnost razmene informacija putem multilateralnih i bilateralnih mehanizama i sistema razmene podataka kao glavnog pokretača uspeha u borbi protiv terorizma i ozbiljnog organizovanog kriminala”, rekao je Hloben.

Ambasador Italije u Crnoj Gori Luka Zelioli rekao je: „Siguran sam da će današnji seminar doprinijeti povećanju sposobnosti u suzbijanju ilegalnih aktivnosti, koje ne samo da štete našim zemljama, već štete i našoj kolektivnoj memoriji, a to je naša zajednička kulturna baština.“

Generalni direktor Direktorata za kulturno nasleđe u Ministarstvu kulture Aleksandar Dajković kazao je da Vlada Crne Gore i Ministarstvo kulture imaju jasan cilj u stvaranju uslova za primenu evropskih standarda u borbi protiv nelegalnih radnji nad kulturnim dobrima. “Stoga i podržavamo inter-sektorsku i međunarodnu saradnju i aktivno učestvujemo u tim procesima. Verujemo da radionice ovog tipa, kroz razmenu provereno dobrih praksi, doprinose našim naporima za efikasno delovanje u cilju sprečavanja nelegalnih aktivnosti”, kazao je Dajković.

Kako se navodi u saopštenu za javnost OEBS-a, seminar su održali italijanski stručnjaci: komandant jedinice za obradu podataka, kapetan Salvatore Rapicavoli, i operater jedinice za obradu podataka, narednik Fabio Di Prospero iz Komande karabinjera za zaštitu kulturne baštine.