Crna Gora u mreži “plavih auto-puteva”

Crna Gora u mreži “plavih auto-puteva”

Crna Gora mora više da iskoristi pomorske potencijale, kako bi poboljšala pristup kako tržištima Evrope, tako i sveta, navodi se u Strategiji razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine. Za ovu državu posebno je važna činjenica da će biti deo tzv. “plavih auto-puteva”, odnosno pomorskih koridora Evrope.

Koncept “plavi auto-putevi” ima za cilj uvođenje novih intermodalnih logističkih lanaca, što bi u konačnom trebalo da doprinese kvalitetnijoj i efikasnijoj organizaciji transporta.

“Intermodalni logistički lanci će biti održivi i doneće značajnije, ne samo transportno-logističke, nego i komercijalne benefite. Na taj način biće poboljšan pristup tržištima širom Evrope i sveta, a istovremeno će se doprineti rasterećenju evropske saobraćajne putne mreže”, navedeno je u Strategiji.

Kako bi od “plavih auto-puteva” mogao biti ostvaren puni doprinos, podrazumeva se da će se morati značajnije koristiti ne samo resursi pomorskog saobraćaja, nego i potencijali željezničke i putne infrastrukture, kao i unutrašnji plovni putevi, kao neizostavni delovi integrisanog transportnog lanca.

Za postavljanje ovog projekta od evropskog interesa određena su četiri koridora:

  1. “Auto-put Baltičkog mora”, koji povezuje države članice Baltičkog mora sa zemljama članicama srednje i zapadne Evrope, uključujući put preko kanala Severno more / Baltičko more).
  2. “Pomorski autoput Zapadne Evrope” koji vodi od Portugala i Španije preko Atlantskog luka do Severnog i Irskog mora.
  3. Crna Gora je obuhvaćena trećim pomorskim koridorom. “Pomorski auto-put jugoistočne Evrope” povezivaće Jadransko more sa Jonskim morem i istočnim Sredozemljem, uključujući i Kipar.
  4. “Pomorski autoput jugozapadne Evrope”, kojim je obuhvaćeno zapadno Sredozemlje, a on će spajati Španiju, Francusku, Italiju, uključujući Maltu i povezuje se sa “pomorskim auto-putem jugoistočne Evrope”, uključujući veze s Crnim morem.

Kako piše CdM, smernice TEN-T5 iz 2013. godine (Uredba Evropske unije) redefinišu “plave auto-puteve” kao morsku dimenziju transevropske saobraćajne mreže koja će doprineti postizanju evropskog pomorskog prostora bez prepreka.

Crna Gora je prihvatila i Integrisanu pomorsku politiku Evropske unije, koja predstavlja koherentan pristup svim politikama koje se odnose na more, a podrazumeva pojačanu koordinaciju između različitih i raznovrsnih sektora i oblasti kao što su brodarstvo, luke, životna sredina, istraživanje mora i podmorja, proizvodnja energije iz izvora koji potiču od mora, brodogradnja, druge prateće delatnosti u pomorskom saobraćaju, pomorski i priobalni turizam, ribarstvo i marikultura, zapošljavanje, razvoj obalnog područja, kao spoljnu politiku koja se odnosi na pomorstvo.