Crna Gora uspešno preduzela preventivne mere

Crna Gora uspešno preduzela preventivne mere

“Svi raspoloživi kapaciteti trebalo bi da budu angažovani na sprečavanju širenja koronavirusa”, rečeno je na današnjoj sednici Saveta odbrane i bezbednosti kojom je predsedavao predsednik Crne Gore, Milo Đukanović.

Na sednici su takođe razmatrane informacije o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori i preduzetim merama za sprečavanje širenja virusa.

„Savet je zaključio da su nadležni organi Crne Gore blagovremeno postupili preduzimajući preventivne mere. Savet je zaključio da treba preduzeti dalje mere uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta. Savet je pohvalio brzu reakciju državnih organa i izjavio da građani poštuju preporuke nadležnih institucija i doprinose ličnoj i kolektivnoj zaštiti“, rečeno je u saopštenju izdatom nakon sednice.

Savet je razmatrao godišnje izveštaje o učešću pripadnika Oružanih snaga Crne Gore u vežbama, učešću u međunarodnim snagama, mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu, kao i Izveštaj o stanju u Oružanim snagama Crne Gore. Savet je prihvatio izveštaje i smatra da su vojnici poboljšali svoje sposobnosti na vežbama i da nisu bili u opasnosti tokom svog angažmana u misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu.

Razmotren je predlog i donijeta Odluka o deklarisanju 1. Pješadijskog voda 1. Pješadijske čete 1. Pješadijskog bataljona, veličine do 30 pripadnika, za sprovođenje aktivnosti u sastavu Snaga Sjevernoatlantskog saveza za brzo reagovanje (NATO Response Force – NRF) do kraja 2022. godine. Deklarisana jedinica Vojske Crne Gore angažovaće se u sastavu Snaga Severnoatlantskog saveza za brzo reagovanje (NRF) po odluci koja će po proceduri biti dostavljena Skupštini na donošenje.

Savet je razmatrao i druga pitanja iz svoje nadležnosti i donosio odluke o imenovanju službenika u Oružanim snagama Crne Gore.