Crna Gora: Vlada namerava da počne popis 1. novembra

Crna Gora: Vlada namerava da počne popis 1. novembra

Vlada Crne Gore planira da 1. novembra počne sa realizacijom popisa, nezvanično saznaju “Vijesti”, a prema nacrtu Zakona o popisu planirano je da on bude održan do kraja godine.

Tačan period sprovođenja popisa odrediće Vlada.

Propis koji se odnosi na to da li popis treba da bude samo registrovanje broja stanovnika ili treba da evidentira veru i naciju još nije bio na javnoj raspravi.

Savet statističkog sistema trebalo je u utorak da se izjasni o Nacrtu, ali je, prema nezvaničnim saznanjima tog lista, većina članova tog tela bila protiv, jer im je dokument dostavljen tek na početku sednice.

Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Dragan Koprivica podneo je u utorak ostavku u Savetu statističkog sistema.

Iz CDT-a je tom prilikom saopšteno da je po hitnom postupku, počela elektronska sednica Saveta na kojoj se članovi u roku od 24 sata moraju izjasniti da li prihvataju nacrt Zakona o Popisu.

Oni su ocenili da je potpuno neprihvatljivo i ponižavajuće da se bez obrazloženja hitnosti, uz kršenje Poslovnika o radu Saveta statističkog sistema, o tako važnom zakonu odlučuje na predloženi način.

Članovi Saveta zahtevali su da se o sadržaju podataka, čije je prikupljanje predviđeno Nacrtom, održi javna rasprava u trajanju od najmanje 20 do 40 dana.

Uprkos tome što su iz EU u više navrata naglašavali da podaci o naciji, religiji i jeziku nisu ključni za popis, Vlada je Nacrtom predvidela i njihovo prikupljanje.

EU je preporučila registarski popis stanovništva, koji predstavlja metod prikupljanja podataka na bazi dostupnih registara koji se vodi u organima državne uprave.

U dokumentu se, između ostalog, navodi da će se podaci prikupljati neposredno, metodom intervjua, u prostorijama gde lice živi, odnosno, kao i dosad, metodom “od vrata do vrata”.