Crna Gora: Vlada priprema Treći set ekonomskih mera

Crna Gora: Vlada priprema Treći set ekonomskih mera

Treći set Vladinih ekonomskih mera za sanaciju ekonomskih posledica pandemije koronavirusa vredan je samo u oblasti turizma ukupno 67,85 miliona evra do 2022. godine i to je samo kratkoročni set mera, saopštio je predsednik Vlade Crne Gore Duško Marković danas u Parlamentu, na Premijerskom satu.

„On uključuje subvencionisanje kamatne stope za reprogram kredita kod IRF-a i poslovnih banaka vredan 12 miliona evra, primenu snižene stope PDV-a od 7% na period od godinu dana (tj. do sredine naredne godine), ukupno vrednu 16 miliona evra, kreditnu liniju kod IRF-a za likvidnost i obrtna sredstva sa subvencionisanom kamatnom stopom, subvencije za izdavaoce privatnog smeštaja vredne tri miliona evra, te subvencije za turoperatore i sredstva za promociju,” kazao je predsednik Duško Marković odgovarajući na pitanje Kluba poslanika Demokratske partije socijalista.

On je rekao da je dugoročni set predloženih mera koji će se primenjivati do 2024. godine, a koji će Vlada sutra predstaviti, ukupno iznositi 131,7 miliona evra.

Premijer je kazao da je podrška Vlade snažno prisutna od početka, tako da ne treba govoriti u kategorijama očekivanja ili pretpostavki, jer institucije već uveliko mesecima rade svoj posao.

„Proces donošenja trećeg seta mera je bio nešto duži nego što smo planirali, ali verujem da je svakome dobronamernom u Crnoj Gori jasno da smo morali analizirati celokupnu situaciju kako bi mere bile adekvatne. Kada smo ušli u taj proces, odmah nakon drugog seta mera, situacija je bila drukčija. Nismo imali aktivnih slučajeva zaraze, a stanje u regionu i na drugim emitivnim tržištima se smirivalo. Svedoci smo da je tokom juna ta situacija nažalost promenjena. Stoga će, kao što sam kazao, Vlada kroz treći set mera opredeliti gotovo 200 miliona evra za turizam kroz kratkoročne i dugoročne mere i time još jednom pokazati volju da se kroz punu podršku bavi upravljanjem izazovima u turizmu, ali i u svim drugim sektorima kako bi se crnogorska ekonomija vratila na put razvoja, koji je trasiran pre ove krize,“ rekao je Marković.

On je podsetio na prethodna dva seta Vladinih mera podrške privredi i građanima rekavši da je od aprila u svrhu podrške isplati zarada zaposlenima u sektoru turizma i ugostiteljstva uplaćeno oko 12,14 miliona evra podrške za ukupno 40.422 zarade i da će Vlada podržati isplatu i za jun.

Premijer je naveo šta je do sada urađeno i predstavio mere koje su planirane:

– Olakšice za početak poslovanja – startapova i oni će biti oslobođeni poreza za period od 5 godina

– Olakšano zapošljavanje u inovacionoj delatnosti – značajno umanjenje poreza i doprinosa, do 50%

– Oslobađanje od poreza i doprinosa za rad na inovativnim projektima

– Oslobađanje poreza na dobit od 100% za reinvestiranje u inovativne projekte

– Oslobađanje od poreza na dobit od 100% za ulaganje u startapove i fondove za finansiranje inovativnih projekata

– Oslobađanje poreza na dobit za donacije naučno-istraživačkim institucijama

– Umanjenje poreza na nepokretnosti i izgradnju infrastrukture za inovacionu delatnost

– I, naravno, uspostavljanje Fonda za inovacije na kojem se već radi

„Na kraju ću reći samo da smo zajedno sa Univerzitetom pokrenuli izgradnju tehnološkog parka u Podgorici vrednog preko osam miliona evra koji će biti centralni, da kažemo, prostor koji će okupljati mlade istraživače, inovatore, njihovo povezivanje, razvoj različitih projekata i naravno kreirati odnosno širiti izvoznu orijentaciju. Na kratak rok očekujemo rezultate u ovom sektoru, baš na kratak rok,“ zaključio je predsednik Vlade Duško Marković.