Crna Gora: Vlada usvojila novi paket podrške

Crna Gora: Vlada usvojila novi paket podrške

Vlada Crne Gore usvojila je usvojila novi paket mera podrške privredi i građanima za prvi kvartal ove godine.

“Mere su usmerene na podršku održavanju nivoa zaposlenosti, pospešivanju likvidnosti, povećanju broja turista, stabilnosti poljoprivrede, kao i podršci ranjivim kategorijama stanovništva. Procena ukupnog direktnog i indirektnog fiskalnog uticaja realizacije mera je oko 163 miliona EUR. Ovim je Vlada Crne Gore još jednom pokazala da, uprkos naslijeđenom stanju, ima kontrolu nad javnim finansijama,” rečeno je na konferenciji za novinare.

Donošenje novog paketa mera je pre svega rezultat potrebe da se kroz dodatna sredstva pomogne privreda, koja je tokom prethodnih devet meseci finansijski iscrpljena usled značajnog pada ekonomske aktivnosti, čemu je u značajnoj mjeri doprinelo zatvaranje granica u toku letnje turističke sezone 2020. godine. Dodatno, mere predstavljaju i logičan sled opštih preporuka međunarodnih finansijskih organizacija, koje su nakon mera za kontrolu epidemije, sadržavale preporuke za aktivnosti koje treba da preduzmu monetarne vlasti, vlade i regulatori finansijskog tržišta.

Penzioneri čija su primanja manja od 222 evra dobiće po 50 evra, a nezaposleni prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje po 100 evra. Korisnici materijalne sigurnosti i lične invalidnine takođe mogu računati na pomoć.

Subvencije za prihod preduzeća biće dostupne samo onim kompanijama koje nisu smanjile broj zaposlenih u odnosu na decembar 2020. godine.

Poslodavci koji do 31. decembra 2021. godine zaključe ugovore o radu na neodređeno vreme sa licima prijavljenim na Zavodu za zapošljavanje duže od tri meseca, biće oslobođeni obaveze plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Jedini uslov koji poslodavac mora da ispuni je da je pomenutim zapošljavanjem povećao broj zaposlenih u odnosu na broj na dan 31. decembra 2020. godine.

Poslodavac će biti oslobođen obaveze plaćanja ovih poreza i doprinosa za zarade, do iznosa prosečne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini. 90 procenata poreza i doprinosa za zarade isplaćene 2021. godine, 60 procenata 2022. godine i 30 procenata 2023. godine za sva lica zaposlena do kraja ove godine.