Crna Gora: Za 20 meseci više od milijardu USD investicija

Crna Gora: Za 20 meseci više od milijardu USD investicija

U Crnu Goru je za 20 meseci uloženo više od 1,2 milijarde USD, saopštio je izvršni direktor Saveta stranih investitora, Ivan Radulović u intervjuu za Dnevne novine.

On je dodao da je pandemija usporila, ali ne i zaustavila priliv stranih direktnih investicija.

“Pandemija koronavirusa rezultirala je opsežnim socijalno-ekonomskim uticajima, izlažući značajan broj kompanija riziku da okončaju poslovanje. Kriza je posebno pogodila mala i srednja preduzeća i njihove zaposlene”, rekao je Radulović.

Radulović ističe da su mnoge vlade preduzele korake kako bi umanjile negativne uticaje korona virusa na poslovanje i zaposlene. Naglasio je da su neophodni efikasna politika i fiskalni odgovori na nacionalnom nivou, kao i resursi i alati koji će im pomoći da prevaziđu ovaj ekonomski šok.

“Najveći izazov sa kojim se mala i srednja preduzeća danas suočavaju je pristup finansijama, što je bio izazov za mnoge kompanije i pre nego što je započela ova kriza”, naveo je Radulović.

On smatra da je svaka kriza istovremeno i šansa, pa su otvorene nove mogućnosti za mala i srednja preduzeća za prelazak na digitalno poslovanje i transformaciju. Ovo je posebno došlo do izražaja u oblasti e-trgovine.

“Digitalizacija i tehnologija moraju podržavati razvoj malih i srednjih preduzeća. Na tom planu očekujemo i jači odgovor nove vlade u narednoj godini”, rekao je Radulović.

Odgovarajući na pitanje koliko je ulazak Crne Gore u NATO, doprineo da se država pred investitorima pozicionira kao zemlja u koju su ulaganja bezbedna, Radulović je rekao da je, od ulaska države u NATO 2017. godine, došlo do značajnog povećanja priliva stranih direktnih investicija.

“Zvanični podaci za 2018. godinu govore da je gotovo polovina stranih direktnih investicija u 2018. godini potekla iz članica zemalja NATO-a”, dodao je Radulović.

Prema preliminarnim podacima Centralne banke, za devet meseci prošle godine u Crnu Goru se slilo 506,8 miliona EUR.

“Ako tome dodamo i da je tokom 2019. godine priliv stranih investicija iznosio 778 miliona EUR, dolazimo do podatka da je u našu državu za 20 meseci uloženo više od 1,2 milijarde USD”, rekao je Radulović.