Crna Gora završila fazu integracije u NATO

Crna Gora završila fazu integracije u NATO

“Crna Gora uspešno je završila fazu integracije u NATO, uz ispunjenje svih ciljeva i ubuduće će samostalno održavati svoje deklarisane sposobnosti”, saopštio je na današnjoj Vladinoj pres konferenciji  ministar odbrane, Predrag Bošković.

Zvaničan datum završetka ove izuzetno važne faze je 23. jul, kada će u Podgorici brigadni general Dragutin Dakić i komandant Vrhovne komande Savezničkih snaga za transformaciju (Allied Command Transformation, ACT), general André Lanata potpisati Deklaraciju o završetku procesa integracije Crne Gore u NATO, najavio je ministar Bošković.

Vlada je na današnjoj sednici usvojila Informaciju o integraciji Crne Gore u NATO i prihvatila tekst Deklaracije o završetku procesa integracije Crne Gore u NATO. Deklaracija je formalni akt, kojim se konstatuje da je proces integracije Crne Gore u NATO završen.

Bošković je podsetio da je prijemom Crne Gore u NATO, 5. juna 2017. godine, završena faza pristupanja, ali je započela faza pune integracije, koja je trajala dvije godine.

Glavni ciljevi Crne Gore bili su integracija Vojske Crne Gore u komandnu strukturu i strukturu snaga NATO-a, kao i obezbeđenje doprinosa misijama i zadacima Alijanse u skladu sa načelima i procedurama NATO-a. “Da bi se postigli ovi ciljevi, Vojska Crne Gore razvila je plan integracije koji je bio podržan NATO-ovim planom podrške, pod vođstvom Vrhovne komande Savezničkih snaga za transformaciju, i blisko koordinisan sa Vrhovnom komandom Savezničkih snaga Evrope, združenim i samostalnim NATO komandama”, kazao je ministar Bošković.

Osnov za praćenje i procenu dostignutog nivoa integrisanosti Crne Gore u NATO bio je „Plan integracije Crne Gore u NATO“. Planom integracije predviđeni su zadaci i aktivnosti koje je Crna Gora trebala ispuniti u cilju pune integracije u NATO strukturu.

Bošković je izrazio izuzetno zadovoljstvo postignutim rezultatima u procesu integracije. On je kazao da je Crna Gora tokom celog procesa pokazala kooperativnost i posvećenost, čime se, iako najmlađa članica Alijanse, pozicionirala kao ozbiljan i pouzdan saveznik.

„Jedna bitna faza je uspešno okončana, ali počinjemo drugu, u kojoj treba da dokažemo da smo sposobni i za samostalni nastavak procesa transformacije“, naglasio je Bošković.