Crna Gora želi da pregleda dokumentaciju kapitalnog projekta u BiH

Crna Gora želi da pregleda dokumentaciju kapitalnog projekta u BiH

Povodom nastavka aktivnosti projekta izgradnje HE „Buk Bijela“ na Drini u Bosni i Hercegovini, Savet za vode Crne Gore, predložio je da Crna Gora pokrene proceduru prema ESPOO sekretarijatu, u skladu sa međunarodnim konvencijama, kako bi dobila svu relevantnu dokumentaciju i procenila mogući uticaj realizacije tog projekta na Crnu Goru.

Kako Crna Gora nije konsultovana od strane BiH povodom usvajanja novog projekta i mogućeg početka izgradnje hidroelektrana, da bi predupredili eventualne negativne posledice na crnogorskoj strani, Savet je predložio da Ministarstvo održivog razvoja i turizma pokrene postupak koji bi otklonio sve nedoumice po pitanju eventualnog uticaja.

U hidrološkom pogledu, reka Drina, na kojoj je planirana izgradnja HE, nastaje od Pive i Tare, koje se formiraju u Crnoj Gori i najvećim delom čine vodni bilans Drine. Ovaj podatak opravdava bojazan da će realizacija projekta na Drini imati uticaja na režim voda na teritoriji Crne Gore. Za tačnu procenu prekograničnog uticaja potrebno je sagledati svu projektnu dokumentaciju, na osnovu koje bi Crna Gora mogla donijeti stručno mišljenje o davanju prekogranične saglasnosti na projekat Buk Bijela.

O mogućem uticaju projekta Buk Bijela, ukoliko bi došlo do njegove realizacije, Savet za vode je nedavno raspravljao na sednici održanoj na inicijativu člana tog tela, predstavnika NVO Green home koji je informisao Savet da su u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama već predali žalbu Sekretarijatu ESPOO, koja je prihvaćena.

Predsednik Saveta za vode, generalni direktor Direktorata za vodoprivredu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Momčilo Blagojević, naglasio je važnost uključivanja svih ekspertskih potencijala Saveta za vode u proceni uticaja ovog projekta.

U tom kontekstu, Savet će dati punu stručnu i naučnu podršku nadležnim institucijama u pripremi finalnog mišljenja o mogućem uticaju ovog projekta.

Savet za vode formirala je Vlada u junu prošle godine na predlog Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o vodama, a sa ciljem da kao savetodavno i stručno telo doprinese realizaciji politika u oblasti vodoprivrede u cilju očuvanja i održivog upravljanja vodama u Crnoj Gori, kao i rešavanju brojnih izazova u ovoj oblasti./ibna