Crnogorska policija uspešna u borbi protiv organizovanog kriminala

Crnogorska policija uspešna u borbi protiv organizovanog kriminala

Pomoćnik direktora Uprave policije Crne Gore, Nikola Janjušević, izjavio je na Generalnoj skupštini SEPCA u Moldaviji da je Crna Gora uspešna u borbi protiv organizovanog kriminala i istakao da je trenutna praksa međunarode saradnje policijskih organizacija potvrdila da se mora odgovoriti na savremene bezbednosne izazove i pretnje.

Janjušević je predstavljao crnogorsku policiju na Generalnoj skupštini SEPCA (Udruženje šefova policija jugoistočne Evrope), koja je održana u Kišinjevu, u Moldaviji, na kojoj su učestvovali predstavnici policija zemalja članica ove regionalne inicijative.

Policijski predstavnici Jugoistočne Evrope uspostavili su principe metodologije za izradu SEPCA izveštaja o proceni od opasnosti teškog i organizovanog kriminala i dogovorili konkretne zajedničke aktivnosti za suzbijanje organizovanog kriminala regionalnog i međunarodnog karaktera, dok je posebna pažnja posvećena posvećena analizi pretnji u oblasti ilegalne trgovine i krijumčarenja droge.

Janjušević je naglasio da je crnogorska policija postigla značajan nivo profesionalizma, odgovornosti i stručnosti u borbi protiv svih oblika kriminala, što je potvrđeno i rezultatima ciljanih akcija i vođenja operacija, kao i učešćem u zajedničkim akcijama u cilju suzbijanja organizovanog međunarodnog kriminala. ON je dodao da  će “crnogorska policija i dalje odlučno doprinositi ukupnim aktivnostima koje zemlja ima na dinamičnom putu evropskih integracija”. Aktivnosti crnogorske policije u prethodnom periodu, rekao je Janjušević, odnosile su se na efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na svim nivoima, kao i na jačanje regionalne policijske saradnje, što je značajno uticalo na kvalitet i kapacitet policijske saradnje Crne Gore sa agencijama za provođenje zakona Evropske unije, drugih zemalja i međunarodnih partnera.

“Efikasna borba i aktivnosti naše policije u narednom periodu će i dalje podrazumevati dodatne napore za intenziviranje policijske saradnje na regionalnom i međunarodnom nivou, za koju verujemo da će dati merljive rezultate”, izjavio je Janjušević.

Tokom Generalne skupštine SEPCA, pomoćnik direktora Uprave policije, Nikola Janjušević, potpisao je Memorandum o pravilima i uslovima za obavljanje poslova rumunskih policajaca u Crnoj Gori za vrijeme turističke sezone sa zamenikom generalnog inspektora rumunske policije Florianom Dragnea (Florian Dragnea). Pored Rumunije, crnogorska policija, kako bi postigla efikasniju međunarodnu policijsku saradnju, biće domaćin policajcima iz Italije, Hrvatske, Srbije, Albanije i Severne Makedonije tokom letnje sezone. Policajci iz ovih zemalja će tokom leta raditi na crnogorskom primorju, a policajci iz Crne Gore će slediti isti princip angažmana na hrvatskoj obali.