Crnogorski poslanici: “Ispitati posledice NATO bombardovanja”

Crnogorski poslanici: “Ispitati posledice NATO bombardovanja”

Poseban klub poslanika predao je u skupštinsku proceduru Predlog odluke o obrazovanju odbora za ispitivanje posledica NATO bombardovanja 1999. godine na zdravlje građana Crne Gore.

Prema Predlogu odluke, odbor bi bio obrazovan kao privremena institucija, imao bi 12 članova, šest iz vlasti i šest iz opozicije. Administrativni odbor bi predložio članove Odbora koje bi potvrdila Skupština.

Svakom klubu poslanika pripao bi po najmanje jedan član odbora. Predsednik tog tela bio bi iz opozicije, a njegov zamenik iz parlamentarne većine.

U radu odbora učestvovali bi predstavnici Vlade, naučnih i stručnih institucija, drugih pravnih lica i nevladinih organizacija, kao i pojedini stručni i naučni radnici, bez prava odlučivanja. Odbor bi bio obavezan da o svim aktivnostima informiše Skupštinu periodično na tri mjeseca, a najkasnije do 24. marta naredne godine morao bi da podnese parlamentu izvještaj o radu, sa predlogom mera.

Predviđeno je da sredstva za rad i angažovanje osoba koje učestvuju u radu odbora obezbijedi Skupština. Kao razlog za donošenje odluke navodi se da do sada nije sprovedeno nijedno ispitivanje koje bi potvrdilo ili opovrglo sumnje da bombardovanje ostavilo negativne posledice na zdravlje građana Crne Gore.

Predsednik Posebnog kluba poslanika, Aleksandar Damjanović, kazao je da i 20 godina nakon NATO vazdušnih napada postoje dileme vezane za uticaj bombardovanja na zdravlje stanovništva.

On je naveo da su to ispitale i neke NATO države, poput Italije koja je formirala parlamentarnu komisiju da bi utvrdila posledice NATO bombardovanja na vojnike koji su učestvovali u operacijama.

Damjanović je ukazao i da je Skupština Srbije prošle godine formirala sličan odbor koji ispituje činjenice.

„S obzirom da je Crna Gora bombardovana na više lokacija i municijom sa osiromašenim uranijom, a imajući u vidu činjenice o porastu broja bolesti karcinoma u zadnjih 20 godina, smatramo da ima potrebe da se privremeni odbor pozabavi ovom problematikom i otkloni dileme“, rekao je Damjanović.

On je kazao da očekuju da parlament pristupi ozbiljno inicijativi i pokaže odgovornost prema građanima Crne Gore.

Damjanović je saopštio da je jedan od motiva za predlaganje formiranja odbora bio apel javnosti za formiranje nezavisne komisije za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja, koji je potpisalo više od 200 intelektualaca i učesnika javnog života iz Crne Gore, na inicijativu pokreta „Ne u rat, ne u NATO“.

„To nas je nateralo da odgovorimo blagovremeno na apel velikog dela građana i pokušamo da rasvetlimo sve činjenice koje su vezane za uticaj NATO bombardovanja na zdravlje crnogorskog stanovništva“, rekao je Damjanović.