Croatia: EIB i HBOR dogovorile novu kreditnu liniju

Croatia: EIB i HBOR dogovorile novu kreditnu liniju

Hrvatska mala i srednja preduzeća imaće koristi od nove kreditne linije od 142,5 miliona evra dogovorene između Evropske investicione banke (EIB) i Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), potpisane danas u Zagrebu i Luksemburgu. Ovo je druga tranša paketa za mala i srednja preduzeća od 400 miliona evra koji su dogovorili banka EU i HBOR.

“Kreditna linija će podržati kompanije koje traže pristupačnije finansiranje za održavanje likvidnosti, podršku investicijama i održavanju radnih mesta i podstaknuće brži oporavak nacionalne ekonomije od pandemije COVID-19,” kaže se u saopštnju za javnost EIB.

Potpredsednik EIB-a, odgovoran za aktivnosti EIB-a u Hrvatskoj, Dario Scannapieco, rekao je da EIB nastavlja podržavati Hrvatsku da brže raste i razvija se, ovoga puta osiguravajući da MSP mogu nastaviti podsticati brži oporavak nacionalne ekonomije od pandemije COVID-19 . “Ponosan sam brzinom podrške EIB-a i HBOR-a u Hrvatskoj, jer je ovo druga operacija potpisana od početka pandemije u martu 2020. godine, otključavanjem više od 240 miliona EUR povoljnijih kredita za zemlju MSP i srednje kapitalizovanih kompanija,“ rekao je on.

Predsednica uprave HBOR-a Tamara Perko rekla je da je zajam je namenjen za davanje pristupačnih kredita malim i srednjim preduzećima kojima su potrebna sredstva za održavanje likvidnosti, očuvanje radnih mesta i dalja ulaganja u cilju bržeg oporavka od posledica krize izazvane pandemijom COVID-19. “Ovaj ugovor je još jedna potvrda naše dobre saradnje sa EIB-om i predstavlja dodatni izvor finansiranja za odobravanje zajmova po povoljnim uslovima i kontinuirano smanjenje kamatnih stopa koje se naplaćuju preduzetnicima koji zapošljavaju ljude mlađe od 30 godina,“ istakla je Perko.

Ova operacija je takođe deo EIB Inicijative za zapošljavanje mladih, pod kojom EU banka proširuje uslove koji su povoljniji za kompanije koje stvaraju radna mesta za mlade. Inicijativa se bavi nezaposlenošću mladih kao jednim od najvećih socijalnih i ekonomskih izazova za Hrvatsku i Evropu.

Ovo je drugi paket podrške za oporavak COVID-19 dogovoren između EIB-a i HBOR-a u Hrvatskoj od početka pandemije u martu 2020. U oktobru je EIB potpisala kredit od 100 miliona evra za brži oporavak hrvatskih MSP-a i srednje kapitalizovanih kompanija od pandemije. Samo dve operacije stvorile su nove izvore finansiranja za mala i srednja preduzeća i kompanije srednje vrednosti, vredne više od 240 miliona evra.

Do danas je EIB podržao ekonomski i socijalni razvoj Hrvatske ulaganjem 6,71 milijarde evra u operacije koje pokrivaju najvažnije sektore hrvatske ekonomije, uključujući transport, životnu sredinu, energetsku infrastrukturu, proizvodnju i usluge. Druga ključna komponenta aktivnosti EIB-a u Hrvatskoj je podrška malim i srednjim preduzećima i zemljama srednje klase kroz stvaranje mogućnosti dugoročnog finansiranja u saradnji sa lokalnim finansijskim institucijama. Do danas je EIB podržavao hrvatska MSP otključavanjem novih izvora finansiranja u vrednosti od oko 3,75 milijardi EUR.