Dalje reforme neophodne na putu Crne Gore ka EU

Dalje reforme neophodne na putu Crne Gore ka EU

Evropska unija i Savet Evrope udružili su snage u partnerstvu sa ključnim nacionalnim akterima i zainteresovanim stranama kako bi nastavili da daju svoj doprinos reformskom programu te stvaraju opipljive rezultate u korist građana Crne Gore. Ovo je potvrđeno tokom prvog sastanka Upravnog odbora korisnika zajedničkog programa Evropske unije/Saveta Evrope „ Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku 2019.-2222.“

Hermann Spitz, šef sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, fokusirao se na podršku koju program pruža institucijama, koje imaju koristi od tehničke pomoći, izgradnje kapaciteta, stručnosti i razmene iskustava.

“Zemlje korisnice moraju delovati odlučno i udvostručiti svoje napore u oblasti vladavine zakona, nezavisnosti pravosuđa i osnovnih prava kako bi dovršile političku, ekonomsku i socijalnu transformaciju koju građani čekaju”, naglasio je Spitz.

Milena Šofranac Ljubojević, iz Ministarstva spoljnih poslova, konstatovala je da program daje konkretne rezultate u poboljšanju života građana.

„Druga faza Horizontal Facility govori o uspehu poslednje faze i takođe znači da u narednim godinama još uvek treba puno toga da se uradi. Želela bih naglasiti napredak u oblasti reforme pravosuđa gde je posebna pažnja posvećena Evropskom sudu za ljudska prava i provođenju njegovih odluka“, objasnila je Ljubojević.

Delphine Freimann, iz Saveta Evrope, naglasila je poverenje koje je uspostavljeno u programu Horizontal Facility i njegovu stalnu dodatnu vrednost u rešavanju ključnih reformi u zemlji.

„Važno je sačuvati vlasništvo koje su razvili naši partneri i dalje povećati preuzete obaveze i institucionalno praćenje kako bi se osigurala održivost rezultata i naša saradnja u godinama koje dolaze“, izjavila je Freimann.

Druga faza programa koja će se provesti između 2019. i 2022. godine, sa povećanim namenskim finansiranjem od 41 miliona evra, nadograđuje se na rezultate prve faze i proširuje obim inicijative sa njenom jačom regionalnom dimenzijom i uključivanjem novih tema, kao što su sloboda izražavanja i sloboda medija. U Crnoj Gori je izdvojeno 4,7 miliona eura za sedam projekata, koji pokrivaju sva ključna područja Horizontal Facility kao što su reforma pravosuđa, zaštita ljudskih prava, reforma sistema zatvora i policije, borba protiv privrednog kriminala i borba protiv diskriminacije, kao i inkluzivno obrazovanje.