Darmanović otvorio sastanak Komiteta nacionalnih koordinatora država članica CEI

Darmanović otvorio sastanak Komiteta nacionalnih koordinatora država članica CEI

Ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđan Darmanović, u svojstvu predsedavajućeg Centralno-evropskom inicijativom (CEI), otvorio je danas u Podgorici prvi sastanak Komiteta nacionalnih koordinatora država članica CEI.

Govoreći o značaju evropske i evroatlantske perspektive za dugoročnu stabilnost i ekonomski rast regiona, Darmanović je naglasio da je crnogorsko predsedavanje Inicijativom, po drugi put od članstva, velika motivacija za nastavak usvajanja evropskih vrednosti i standarda koristeći potencijale CEI.

„Tokom proteklih dekada, Crna Gora je uspela da očuva najdragoceniju vrednost – multietnički, multikulturalni i multikonfesionalni sklad i razumevanje. Crnogorsko društvo je primer da je zajednički život u različitostima moguć i predstavlja čvrstu osnovu za napredak, da koncept multikulturalizma jeste i mora biti uspešna priča. I ovo je naš koncept za budućnost. Zbog toga Crna Gora danas jeste platforma za regionalna okupljanja i mnoštvo inicijativa koje teže našem zajedničkom cilju,“ istakao je Darmanović.

Šef crnogorske diplomatije je kazao da će Crna Gora nastaviti da radi na promociji ključnih vrednosti CEI, sa ciljem jačanja solidarnosti i dobrosusedske saradnje.

Generalni sekretar CEI Roberto Antonione rekao je da Crna Gora može računati na podršku Sekretarijata CEI, te izrazio uverenje da će ovo biti još jedno u nizu uspešnih crnogorskih predsedavanja.

„Crna Gora je ključni igrač u regionu i promoter dobrosusedskih odnosa. Ubeđen sam da će dati sve od sebe da regionalna saradnja ostane jedan od najvažnih instrumenata za evropsku integraciju i održivi razvoj“, istakao je Antonione.

Naglasio je da su politički prioriteti crnogorskog predsedavanja u potpunosti usklađeni sa savremenim izazovima, pri čemu je dodao da je ključna misija Inicijative promocija evropske integracije Crne Gore i regiona Zapadnog Balkana.

Na sastanku, kojem su prisustvovali predstavnici 17 zemalja članica CEI, pozdravljeni su prioriteti crnogorskog predsedavanja Inicijativom, koji odražavaju nacionalne, ali i interese celog regiona. Razmenjena su mišljenja o važnosti zajedničkog delovanja u oblastima naučne diplomatije, zaštite životne sredine, povezivanja, reforme javne uprave i kreativnih i kulturnih industrija. Osim toga, naglašena je potreba za intenziviranjem saradnje između parlamenata država članica CEI, kao i za promocijom ekonomskih potencijala i vrednosti regiona kroz jačanje poslovne dimenzije. Jednoglasno je data podrška ciljevima predsedavanja, a u pravcu obezbeđivanja boljih preduslova za društveno-ekonomski razvoj regiona i njegovu povezanost.

Takođe, Izvršni sekretarijat CEI informisao o aktuelnim i predstojećim aktivnostima u okviru vladine, parlamentarne i poslovne dimenzije CEI, kao i o saradnji sa međunarodnim institucijama.