Deflacija u Sloveniji u januaru 2021: godišnja -0,7%, mesečna -0,4%

Deflacija u Sloveniji u januaru 2021: godišnja -0,7%, mesečna -0,4%

U januaru 2021. godine deflacija je zabeležena na godišnjem i mesečnom nivou (-0,7% i -0,4%, respektivno). Godišnja deflacija nastala je uglavnom zbog nižih cena goriva i energije (za 9,4%), a mesečno zbog zimske prodaje odeće i obuće, objavila je u petak Agencija za statistiku Slovenije.

U januaru 2021. godine u Sloveniji je godišnja inflacija iznosila -0,7% (u januaru 2020. bila je 2,1%), dok je prosečni 12-mesečni rast cena bio -0,3% (u januaru 2020. 1,7%).

Za godinu dana cene usluga porasle su za 0,4%, dok su cene robe pale za 1,2%. Što se tiče robe, cijene trajne i polutrajne robe pale su za 0,2%, a netrajne robe za 1,7%.

U januaru 2021. godine, najveći negativni uticaj na godišnju inflaciju (0,9 procentnog poena) imali su niže cene naftnih derivata: cene tečnih goriva pale su za 12,8%, a goriva i maziva za 16,6%. Dodatnih 0,3 p.p. je dodato za 8,4% niže cene paket aranžmana.

U januaru 2021. godine, u odnosu na prethodni mesec, potrošačke cene su u proseku bile niže za 0,4%.

Januarska deflacija je uglavnom bila rezultat nižih cena odeće i obuće (za 6,8%), što je gurnulo mesečnu stopu rasta za 0,5 p.p. Dodatnih 0,2 p.p. svakoj su dodale niže cene usluga u zdravstvenom sektoru (za 2,8%) i niže cene paket aranžmana (za 6,2%).

Uticaj na rast na inflaciju imali su više cene naftnih derivata i hrane (za 0,2 p.p. i 0,1 p.p., respektivno). Cene tečnih goriva i benzina porasle su za 4,2%, dizela za 4,3%, a hrane za 0,8% (sveže povrće je poraslo za 5,9%). Sva ostala poskupljenja u januaru dodala su dodatnih 0,2 p.p. na mesečnu stopu inflacije.

Mereno harmonizovanim indeksom potrošačkih cena, u januaru 2021. godišnji rast potrošačkih cena bio je −0,9% (u januaru 2020. 2,3%). Prosečan 12-mesečni rast cena iznosio je -0,5% (u istom periodu prošle godine 1,8%). Mesečni rast cena bio je -0,3%.

Cene usluga porasle su u proseku za 0,8% u odnosu na januar prošle godine, a cene robe za 1,9%. Što se tiče robe, cene trajne robe pale su za 2,9%, dok su cene trajne robe i polutrajne robe ostale u proseku stabilne.

Mereno harmonizovanim indeksom potrošačkih cena, u decembru 2020. godišnja stopa inflacije u zemljama EMU iznosila je -0,3% (godinu dana ranije stopa je iznosila 1,3%). U državama članicama EU-27 iznosio je 0,3% (u odnosu na 0,2% u novembru 2020). Najniža godišnja stopa inflacije zabeležena je u Grčkoj (−2,4%), a najviša u Poljskoj (3,4%); u Sloveniji je iznosio −1,2%.