Deklaracija Evropskog saveta o situaciji u Idlibu

Deklaracija Evropskog saveta o situaciji u Idlibu

Evropski savet izjavom o situaciji u Idlibu poziva sve aktere da odmah prekinu neprijateljstva. Pored toga okrivljuje Assadov režim i njegove pristalice, upirići prstom na Rusku Federaciju kao pristalicu sirijskog režima.

U deklaraciji se kaže:

„Obnavljanje vojne ofanzive u Idlibu od strane sirijskog režima i njenih pripadnika, koja je uzrok ogromnih ljudskih patnji, nije prihvatljivo. EU poziva sve aktere da odmah prestanu sa neprijateljstvima.

EU poziva sve strane u sukobu da u potpunosti poštuju svoje obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnom zakonu o ljudskim pravima i da omoguće nesmetan i neposredan humanitarni pristup svima kojima je to potrebno.

EU ponavlja, najjačim mogućim izrazom, poziv da sve strane uspostave održivi prekid vatre, garantuju zaštitu civila i u potpunosti primene svoje obaveze u skladu sa Memorandumom iz Sočija od 17. septembra 2018. EU podržava kredibilno političko rešenje u u skladu sa Rezolucijom 2254 Saveta bezbednosti i Ženevskim kominikeom.

Odgovornost za kršenje međunarodnog humanitarnog i ljudskih prava je od najveće važnosti. Iz ovog razloga, EU ponavlja poziv da se situacija u Siriji uputi na Međunarodni krivični sud.

EU ostaje posvećena jačanju svoje humanitarne pomoći najugroženijem civilnom stanovništvu na području Idliba“./ ibna