Delegacija EU u Albaniji kaže da je nasilje na izborima u nedelju neprihvatljivo

Delegacija EU u Albaniji kaže da je nasilje na izborima u nedelju neprihvatljivo

Delegacija EU u Albaniji objavila je danas izjavu dva dana uoči lokalnih izbora u Albaniji, za koje opozicija i predsednik kažu da ne bi trebali biti održani.

Prema EU, “albanskim građanima mora biti omogućeno da koriste svoje pravo glasa na uredan i miran način”.

“S obzirom na glasanje koje će se održati 30. juna 2019. godine, od suštinske je važnosti da građani koji ostvaruju svoja prava to mogu učiniti bez ometanja. Direktna je odgovornost svih političkih aktera da osiguraju da se glasanje ne ometa”, navodi se u saopštenju koje je objavila delegacija EU.

Istovremeno, delegacija EU je takođe izrazila zabrinutost zbog mogućeg nasilja, koje bi se moglo dogoditi na dan izbora.

“Demonstracije koje su održane u Tirani 21. juna 2019. bile su mirne, a isti demokratski principi i vrednosti moraju se podržati ovog vikenda. Bilo kakav nasilni čin ili bilo koji oblik podsticanja na nasilje je apsolutno neprihvatljiv pod bilo kojim okolnostima. Sve političke strane moraju pokazati uzdržanost i izbeći zapaljivu retoriku. Proces glasanja će pratiti međunarodna misija koju će voditi OSCE / ODIHR, uključujući posmatrače iz nekoliko država članica Evropske unije.

Sve strane bi trebalo da se što pre uključe u istinski dijalog kako bi prevazišle trenutnu političku situaciju kako bi usredsredile svoje napore na održavanje i konsolidaciju dosadašnjeg napretka Albanije u procesu reforme na putu evropskih integracij“. / ibna /