Delimična otplata MMF-u i profit

Delimična otplata MMF-u i profit

Očekuje se da će grčka vlada u septembru nastaviti delimičnim otplatom grčkog duga prema MMF-u (sve pripreme je izvršila prethodna vlada). Zahtev će formalno podneti ministar finansija Christos Staikouras tokom sastanka Evrogrupe u petak. Vredno je napomenuti da je vlada SIRIZA ne samo objavila da joj je cilj vraćanje skupih zajmova MMF-a, već je i obavila suštinske korake za postizanje tog cilja. Konkretno, bivši ministar finansija Euclid Tsakalotos tokom prolećnog samita MMF-a prošlog aprila obavestio je tadašnju šeficu MMF-a Christine Lagarde o nameri vlade da ranije otplati zajam. Ona je pozdravila takvu nameru, dok je i Nemačka odgovorila na isti način. Takođe tokom istog meseca, vlada SIRIZA zvanično je podnela zahtev za otplatu ESM-u, istovremeno ga je i predstavila Radnoj Evro Grupi, koja je dala „zeleno svetlo“.

Postoje alati za isplatu grčkog duga MMF-u uključeni u srednjoročni paket dogovoren na Evrogrupi u maju 2016. godine.

Prva mera predviđa otplatu kredita MMF-a korištenjem ESM novca, jer je kamatna stopa Fonda viša od ESM-a. Resursi za otplatu kredita mogu poticati iz tri različita izvora. U prva dva, ili ESM daje pozajmicu Grčkoj da ta zemlja vrati zajmove MMF-u, ili direktno otkupi zajmove. U prvom slučaju, otplate se protežu na 30 godina. U poslednjem slučaju, Grčka se i dalje služi zajmovima, „profit“ ESM-a se raspodeljuje u skladu sa odlukom Evrogrupe.

Prednosti

Dobit Grčke od vraćanja kredita MMF-u nije ograničena samo na 75 miliona prihoda godišnje, kao što je naglasio Kyriakos Mitsotakis tokom konferencije za štampu u Solunu, već je i kvalitativan.

Ovo je ništa drugo do uticaj na grčki dužnički profil njegovog vremena otplaćivanja i održivosti, uz reviziju institucionalne analize da bi se sve gore navedeno sigurno dogodilo. Otplatom skupog kredita prema MMF-u, uz pristanak i tehničku pomoć evropskih institucija, Grčka će poslati novu poruku o stabilnosti. Ovo je još jedna pozitivna poruka grčke strane, posle niskih kamata grčkih obveznica.

Cilj je pre svega vratiti zemlju u fazu ulaganja, fokusirajući se na mogući novi program kvantitativnog ublažavanja od strane ECB-a, a kasnije će se i cilj smanjenja primarnih viškova ukazati na horizontu.

Nadogradnja dolazi

Tržišni igrači očekuju da Fitch, Moodi’s, Standard & Poor’s i DBRS uskoro postepeno povećaju kreditni rejting grčke ekonomije. Investicione banke kao što je Barclais takođe su predviđale takav razvoj događaja, s obzirom da će se Grčka verovatno pridružiti grupi zemalja na „investicijskom nivou“ u drugoj polovini 2020./ibna