Désir objavio pregled crnogorskog Zakona o elektronskim medijima

Désir objavio pregled crnogorskog Zakona o elektronskim medijima

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija Harlem Désir objavio je danas pravni pregled crnogorskog Zakona o elektronskim medijima, na zahtev Ministarstva kulture.

Kancelarija predstavnika OSCE-a za slobodu medija naručila je stručnu analizu koju je pripremila prof. Dr. Sandra Bašić-Hrvatin, poznati medijski ekspert u Crnoj Gori i širem regionu. Sadašnji zakon je analiziran i upoređen sa obavezama OEBS-a, Direktivom EU o audio-vizuelnim medijskim uslugama i preporukama Saveta Evrope.

“Ovi zajednički napori sa Ministarstvom kulture su ključni za promociju i podršku slobode medija u Crnoj Gori. Izuzetno je važno da zakonodavni okvir bude u skladu sa najvišim međunarodnim standardima”, rekao je Désir.

Što se tiče javnih emitera, analiza tvrdi da javni radio-difuzni servisi trebaju i strukturalnu i uredničku nezavisnost, kao i slobodu od političkog uplitanja, kako bi mogli efikasno funkcionisati. Između ostalog, u pregledu se preporučuje da osnivanje lokalnih emitera bude u nadležnosti Agencije za elektronske medije (AEM).

Poseban akcenat je stavljen na proces izdavanja dozvola, posebno kriterijume za davanje licenci, koje treba jasno odrediti u zakonu.

Analiza naglašava da bi nadzornu ulogu u pogledu Zakona o elektronskim medijima trebalo dati isključivo AEM-u, čime bi se obezbedio efikasniji nadzor nad primenom zakona.

Analiza također naglašava da zakon sadrži mehanizme za sprečavanje sukoba interesa među članovima Veća AEM. Međutim, to izaziva zabrinutost zbog činjenice da novi Zakon o javnoj upravi povezuje AEM sa Vladom.

“Neophodno je da proces izmene zakona bude inkluzivan i da se vodi široka rasprava sa svim relevantnim nacionalnim i međunarodnim medijskim akterima. Moj Ured će nastaviti pružati dodatnu pomoć i podršku vlastima u ovom nastojanju“, zaključio je predstavnik Désir.