Digitalizacija će ubrzati razvoj

Digitalizacija će ubrzati razvoj

Elektronske usluge pružaju snažan podsticaj ekonomskom razvoju i olakšavaju interakciju između građana i javne uprave. Tokom konferencije „Digitalna uprava za ubrzavanje razvoja“ zaključeno je da će digitalizacijom usluga institucije biti u mogućnosti da povećaju efikasnost i smanje troškove, istovremeno omogućavajući lakše poslovanje preduzeća.

Učesnici konferencije su ukazali da povećanje broja e-usluga ne mora nužno da poboljša njihov kvalitet, već je potrebno pažljivo osluškivati stavove direktnih korisnika i prilagođavati usluge potrebama građana i kompanija. Evropska komisija podržava reformu javne uprave u Crnoj Gori i drugim zemljama zapadnog Balkana, pre svega u oblasti e-uprave, što omogućava brže i kvalitetnije pružanje usluga.

„Pozdravljamo napredak ostvaren u uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema za elektronsku razmenu podataka, koji osigurava komunikaciju između postojećih državnih e-registara i bržu razmenu informacija između građana i zvaničnika. Ovo je već omogućilo stvaranje novih usluga koje će uskoro početi da rade, kao što su elektronski upis dece u osnovne škole i elektronska verifikacija ispunjavanja obaveznih kriterijuma u ​​postupcima javnih nabavki“, objasnio je Hermann Spitz, šef Sektora saradnje u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Spitz je najavio uvođenje novih usluga, uključujući registraciju poslovnih subjekata, uvid u plaćanje poreza na nekretnine, registar rođenih i umrlih i promenu adrese.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Podrška uspostavljanju transparentne i efikasne javne uprave u službi građana“, koji finansira Evropska unija, a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave.

Na konferenciji su predstavljeni ključni rezultati dve vrste istraživanja u ovoj oblasti, koje je za potrebe projekta sprovela Agencija IPSOS o dve važne teme: odnos prema i korišćenju elektronskih usluga te uticaj informacionih i komunikacionih tehnologija u ekonomiji Crne Gore.

Podaci su ukazali na značajne razlike u stavovima građana i privrede. Ohrabruje činjenica da je devet od deset kompanija informisano o uslugama e-uprave, a većina onih koji ih koriste izuzetno su zadovoljni (čak 87%). S druge strane, skoro 80% građana nije informisano o ovim elektronskim uslugama, a šest od deset radije bi otišlo na šalter, i ne bi koristilo e-usluge, bez obzira na troškove. Da bi se premostio taj jaz, potrebna je dvosmerna komunikacija između institucija kao davalaca usluga i građana i kompanija kao korisnika./ibna