Diplomate u BiH protiv homofobije, transfobije i bifobije

Diplomate u BiH protiv homofobije, transfobije i bifobije

Predstavnici diplomatskog kora u Bosni i Hercegovini danas su objavili zajedničku izjavu i izrazili podršku i solidarnost sa lezbijkama, gej, biseksualnim, transrodnim i interseksualnim osobama (LGBTI) u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i Bifobija – IDAHOT.

“Povodom Međunarodnog dana protiv homofobije, transfobije i bifobije (IDAHOT), mi, potpisani, izražavamo svoju podršku i solidarnost s lezbejkama, gej muškarcima, biseksualnim, transrodnim i interseksualnim (LGBTI) osobama u Bosni i Hercegovini (BiH). Svaki građanin i građanka BiH – bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili polne karakteristike – uživa sva prava i slobode utvrđene Opštom deklaracijom o ljudskim pravima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, uključujući pravo na zaštitu od diskriminacije i nasilja, kao i pravo na mirno okupljanje,” naglasile su diplomate u zajedničkom saopštenju.

Dodaju da su najjača, najsigurnija i najnaprednija društva ona u kojima svi građani i građanke mogu živeti slobodno, bez straha od nasilja ili diskriminacije. LGBTI osobe u BiH, kako je napomenuto, takođe zaslužuju da se prema njima postupa s  dostojanstvenom i s jednakim poštovanjem, kao i prema njihovi sugrađanima i sugrađankama.

“LGBTI osobe moraju imati fer i jednake mogućnosti da u potpunosti aktivno učestvuju u društvu. Spremni smo podržati vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i organizacije civilnog društva i sve zainteresovane strane, u njihovim naporima da osiguraju zaštitu ljudskih prava i društvenu uključenost LGBTI osoba. Ljudska prava su univerzalna i jednako se primenjuju na sve ljude,” kaže se u zajedničkoj izjavi.

Takođe su dodali da prva BiH Parada ponosa, najavljena za 8. septembar 2019. godine, predstavlja važnu priliku za institucije u BiH da pokažu svoju kontinuiranu predanost temeljnim ljudskim pravima za sve, uključujući i osiguranje zaštite LGBTI građana i građanki.

“Pristup javnom prostoru i sloboda okupljanja od ključnog su značaja za unapređenje ljudskih prava svih članova društva. Ova prava svim građanima BiH garantovana su Ustavom i drugim zakonima. Parada ponosa je prilika za BiH – koja se ponosi time što je otvorena, multikulturna zemlja koja poštuje prava svih pojedinaca i pojedinki – da pokaže toleranciju i uvažavanje različitosti. Radujemo se što će svi javni službenici, institucije i građani i građanke BiH raditi zajedno kako bi osigurali da se ovaj događaj održi mirno, bezbedno i dostojanstveno,” zaključuju diplomate u zajedničkoj izjavi.