Dodatnih 10 miliona evra EU podrške Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama

Dodatnih 10 miliona evra EU podrške Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama

Evropska komisija je u ponedeljak usvojila odluku o izdvajanju dodatnih 10 miliona evra za podršku Bosni i Hercegovini u rešavanju povećanog prisustva migranata i izbeglica. Sa ovim dodatnim izdvajanjem, ukupna sredstva Evropske unije za pitanje migracija u Bosni i Hercegovini od početka 2018. godine iznose 34 miliona evra.

Sredstva Evropske unije će najvećim delom biti korištena za uspostavljanje dodatnih privremenih prihvatnih centara i pružanje osnovnih usluga i zaštite, uključujući hranu i smeštaj, te pristup sanitarnoj zaštiti i higijeni.

Evropska unija će takođe nastaviti da pruža podršku  unapređenju kapaciteta vlasti u Bosni i Hercegovini na identifikaciji, registraciji i upućivanju državljana trećih zemalja koji prelaze granice te za potrebe granične kontrole i nadzora, doprinoseći na taj način sprečavanju i borbi protiv krijumčarenja migranata, trgovine ljudima i drugih vrsta prekograničnih krivičnih djela. To će također pomoći vlastima Bosne i Hercegovine pri dobrovoljnom povratku migranata u njihove države porekla.

Delegacija EU u BiH navodi u saopštenju za javnost da je, prema službenim procenama, u  Bosnu i Hercegovinu od januara 2018. godine ušlo gotovo 36.000 izbeglica i migranata. U zemlji se trenutno nalazi oko 7.400 izbeglica i migranata kojima je potrebna pomoć, većinom u Unsko-sanskom kantonu. Oko 4.100 ih je smešteno u privremenim prihvatnim centrima koje finansira Evropska unija.

Od 2007. godine, Evropska unija pruža pomoć Bosni i Hercegovini u iznosu od 58,6 miliona evra u oblasti migracija i upravljanja granicama kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA). Zemlja je i korisnica Regionalnog IPA programa „Podrška zaštitno-osetljivom upravljanju migracijama“ u vrednosti od gotovo 14,5 miliona evra.

Ukupna pomoć Evropske unije koja se od 2018. godine provodi u Bosni i Hercegovini za potrebe rešavanja povećanih migracija iznosi 24 miliona (20,2 miliona evra iz IPA-e i 3,8 miliona evra humanitarne pomoći). Sa ovim dodatnim izdvajanjem, ukupna sredstva iznose 34 miliona evra. Reč je o dodatnim sredstvima, pored 24,6 miliona evra koje je Evropska unija osigurala Bosni i Hercegovini u oblasti azila, migracija i upravljanja granicama od 2007. godine.