Države članice EU dogovaraju se o izmenama Direktive o gasu

Države članice EU dogovaraju se o izmenama Direktive o gasu

Piše: Nefeli Tzanetakou 

Put za završetak gasovoda Nord Stream II je popločan, a Savet Evrope počinje direktne pregovore sa Evropskim parlamentom o izmeni Direktive o gasu. Predloženim izmenama nastoji se proširiti primena pravila tržišta plina EU na gasovode do i iz trećih zemalja.

Opšti cilj predložene izmene Direktive o gasu je da se osigura da se pravila koja regulišu unutrašnje tržište gasa EU primenjuju na pogone za transport prirodnog gasa između države članice i treće zemlje do granice države članice ili njenih teritorijalnih voda.

Ovo će učiniti pravni okvir EU doslednijim, povećati transparentnost i osigurati pravnu bezbednost za investitore u infrastrukturu plina i korisnike mreže. Pregovarački mandat predviđa proces pregovora o sporazumima između država članica EU i trećih zemalja, u vezi sa radom gasovoda.

Prema tom predlogu, države članice koje žele da uđu u pregovore sa trećom zemljom o zaključenju, izmeni ili proširenju takvog sporazuma, što bi imalo uticaj na zajednička pravila EU, trebalo bi da obaveste Evropsku komisiju.

(FILE) GERMANY AUSTRIA USA NEW SANCTIONS AGAINST RUSSIA

Za deo koji bi mogao uticati na pravila EU, Evropska komisija će zatim ovlastiti državu članicu da otvori formalne pregovore.

Rumunija, koja predsedava EU, u prvoj polovini 2019. godine, objavila je na Tvitteru sporazum postignut među zemljama članicama.

Njegova revizija je predložena od strane Evropske komisije, koja je podneta u novembru 2017. godine, i smatra se da odražava želju institucije da bolje osmisli projekat Severni tok II, koji, prema Briselu, baca sumnju na energetsku nezavisnost EU i bezbednost snabdevanja gasom.

“Zaista je postojao sporazum koji je omogućen jedino bliskom saradnjom između Francuske i Nemačke, pod rumunskim predsedavanjem EU. Često se sastajem sa francuskim predsednikom … postoji bliska saradnja po svim evropskim pitanjima”, rekla je nemački kancelar Angela Merkel na konferenciji za novinare u Berlinu./IBNA/