Đukanović čestitao Dan nezavisnosti Crne Gore

Đukanović čestitao Dan nezavisnosti Crne Gore

„Nakon samo 13 godina od obnove nezavisnosti i ponovnog sticanja međunarodnog priznanja Crne Gore, danas s ponosom kažemo da je vreme potvrdilo istorijski razvoj naše generacije“, izjavio je crnogorski predsednik Milo Đukanović.

Povodom 21. maja, Dana nezavisnosti, uputio je najtoplije čestitke svim građanima Crne Gore i najbolje želje za brži ekonomski i ukupni razvoj i napredak zemlje.

“Zemlja ratnika sa čuvenom milenijumskom tradicijom miroljubive demokratije, obnovila je svoje državno i nacionalno ime na miran i demokratski način, rangirajući se u skladu sa modernim evropskim zemljama,“ kazao je Đukanović.

Crna Gora, kaže on, postala je važan faktor regionalne stabilnosti, ugledna članice NATO saveza, na vratima punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

“Zemlja koja je regionalni lider u razvoju privrede sve je atraktivnija investiciona i turistička destinacija sa realnim izgledima za dinamizaciju rasta i poboljšanje kvaliteta života građana. Crna Gora je multietnička zajednica, na primjer u širem regionu, posvećena demokratskom i institucionalnom jačanju, vladavini prava i promovisanju ljudskih prava i sloboda, u skladu sa evropskim standardima“, rekao je Đukanović.

Sve to je, rekao je on, sigurna osnova i preduslov za dalji razvoj Crne Gore u skladu sa savremenim evropskim i svetskim trendovima.

“Za novo doba, potrebna su nam nova znanja. Živimo u vreme četvrte industrijske revolucije. Stoga moramo imati obrazovni sistem koji će biti ključ za osvajanje i implementaciju novih tehnologija, za pripremu razvoja društva u doba digitalizacije“, rekao je Đukanović.

Prema rečima šefa države, inovacije stvaraju ambijent za prevazilaženje starih podela i retrogradnog nasleđa, u najboljem interesu današnjice i generacija koje dolaze. U tim procesima, neophodno je, naglašava on, modernizovati društvenu funkciju države, neophodno je za solidarnost koja je uvek krasila crnogorsko društvo .

“Čvrsto verujem da je respektabilna većina ljudi u Crnoj Gori, na osnovu konkretnih rezultata koje smo u međuvremenu postigli i uspostavljanja države kroz partnerstvo sa najrazvijenijim zapadnim demokratijama, uvjerena da smo prije 13 godina napravili najbolji izbor za preuzimanje odgovornosti za sopstvenu budućnost“, rekao je Đukanović.

On je, čestitajući Dan nezavisnosti, rekao “Neka živi večno Crna Gora!”.