Dva miliona Grka u riziku siromaštva

Dva miliona Grka u riziku siromaštva

Ukupno 698.454 domaćinstava (od ukupno 4.123.242 domaćinstva) i njihovih 1.881.600 članova (od ukupno 10.534.857 ljudi u populaciji zemlje) u Grčkoj je bilo prošle godine ugroženo siromaštvom.

Prema ELSTAT-ovom istraživanju rizika od siromaštva, prosečan ekvivalentni pojedinačni raspoloživi prihod iznosio je 9.382 evra, što je 3,9% više u odnosu na prethodnu godinu. U stvari, prema paralelnom istraživanju ekonomske nejednakosti, najveći pojedinačni godišnji prihod za stanovništvo sa malim primanjima je 5.700 evra, dok je najniži pojedinačni godišnji prihod za stanovništvo sa najvišim dohotkom 11.625 evra.

30% (3.161.900 ljudi) Grka bilo je prošle godine u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, što je pad za 1,8% u odnosu na 2018. godinu (3,348,500 ili 31,8% stanovništva).

Od 18 do 64 godine starosti koji su pod rizikom siromaštva ili socijalne isključenosti, 31,4% su Grci, a 53,7% stranci sa prebivalištem u Grčkoj. Od stranaca koji žive u Grčkoj, u kategoriji od 18 do 64 godine, koji su izloženi riziku siromaštva ili socijalne isključenosti, 53,7% je rođeno u drugoj zemlji, dok je 30,9% stranaca rođenih i nastanjenih u Grčkoj.

Granica siromaštva je 4.917 evra po domaćinstvu godišnje i 10.326 evra za domaćinstva sa dvoje dece mlađe od 14 godina i postavlja se na 60% srednjeg ukupnog ekvivalentnog raspoloživog dohotka domaćinstava, koji se procenjuje na 8.195 evra, dok je prosečan godišnji raspoloživi prihod domaćinstava u zemlji procenjen je na 16.147 evra.

U pet regiona (Atika, Jonska ostrva, Krit, Južni Egej i Epir) stope siromaštva su niže nego u ostatku zemlje, dok su u osam regiona (Tesalija, Peloponez, Centralna Grčka, Centralna Makedonija, Severni Egej, Zapadna Makedonija, Istočna Makedonija i Trakija) odgovarajući procenti su veći.

Konačno, stopa rizika od siromaštva pre svih socijalnih transfera (tj. ne uključuje socijalna davanja i penzije u ukupni raspoloživi prihod domaćinstva) iznosi 48,4%, dok se, kada se uključuju samo penzije, a ne socijalna davanja, smanjuje na 23,2%. / Ibna