Dva turska ministarstva i tri ministra pod sankcijama SAD

Dva turska ministarstva i tri ministra pod sankcijama SAD

U ponedeljak je američka Kancelarija za kontrolu imovine stranaca (OFAC) preduzela mere protiv dva ministarstva i tri visoka funkcionera turske vlade kao odgovor na vojne operacije Turske u Siriji. Postupci turske vlade ugrožavaju nevine civile i destabilizuju region, uključujući podrivanje kampanje za poraz ISIL-a. Tursko Ministarstvo nacionalne odbrane i Ministarstvo energije i prirodnih resursa, kao i Ministar nacionalne odbrane, Ministar energije i prirodnih resursa i ministar unutrašnjih poslova blokirani su kao rezultat najnovijih odluka. Markiranje ovih ministarstava i funkcionera rezultat je aktivnosti turske vlade koje dodatno ugrožavaju mir, bezbednost i stabilnost regiona. Spremni smo da uvedemo dodatne sankcije funkcionerima i entitetima Vlade Turske, prema potrebi.

„Sjedinjene Države smatraju da je turska vlada odgovorna za eskalaciju nasilja od strane turskih snaga, ugrožavanje nevinih civila i destabilizaciju regiona“, rekao je ministar finansija Steven Mnuchin.

Pored toga, osobe koje obavljaju određene transakcije sa osobama koje su pod sankcijama mogu i same biti izložene sankcijama. Nadalje, svaka strana finansijska institucija koja svesno olakšava bilo kakve značajne finansijske transakcije za ili u ime osoba koje su imenovane, mogla bi biti izložena određenim sankcijama.

Sankcije nemaju za cilj da utiču ili ometaju rad međunarodnih humanitarnih nevladinih organizacija ili Ujedinjenih nacija u Turskoj u pružanju humanitarne pomoći sirijskim zajednicama kojima je potrebna.

OFAC je spreman izdati autorizacije, kao što su opšte ili posebne licence, prema potrebi, kako bi se osiguralo da odluka koja je donesena ne bi poremetila sposobnost Turske da zadovolji svoje energetske potrebe.

Pored toga, OFAC je izdao tri Opšte dozvole istovremeno sa Izvršnim nalogom. Opšta licenca 1 ovlašćuje obavljanje službenog posla vlade Sjedinjenih Država od strane zaposlenih, primaoca finansijskih sredstava ili izvođača radova na drugi način zabranjenim naredbom. Generalna licenca 2 odobrava 30-dnevni period gašenja za sve transakcije i aktivnosti koje su obično incidentne i neophodne za operacije obustavljanja, ugovore ili druge sporazume koji uključuju ministarstva za nacionalnu odbranu ili energetiku i prirodne resurse Vlade Republike Turske. Opšta licenca 3 odobrava službene aktivnosti Ujedinjenih nacija koje uključuju Ministarstvo nacionalne odbrane ili Ministarstvo energije i prirodnih resursa Vlade Turske.

Baze i ovlaštenja za sankcije

Ministarstvo za nacionalnu odbranu Republike Turske sankcionisano je prema E.O. od 14. oktobra 2019. kao pododelenje, agenciju ili instrumentalnu vlast turske vlade.

Ministarstvo energetike i prirodnih resursa Republike Turske sankcionisano je u skladu sa E.O. od 14. oktobra 2019. kao pododelenje, agenciju ili instrumentalnu vlast turske vlade.

Hulusi Akar, ministar nacionalne odbrane Republike Turske, sankcionisan je u skladu sa E.O. od 14. oktobra 2019. godine zbog toga što je sadašnji ili bivši funkcioner Vlade Turske.

Suleiman Soilu, ministar unutrašnjih poslova Republike Turske, sankcionisan je na osnovu E.O. od 14. oktobra 2019. godine zbog toga što je sadašnji ili bivši funkcioner Vlade Turske.

Fatih Donmez, ministar energetike Republike Turske, sankcionisan je u skladu sa E.O. od 14. oktobra 2019. godine zbog toga što je sadašnji ili bivši funkcioner Vlade Turske.

Kao rezultat odluke, sva imovina i udeli u imovini ovih osoba, kao i bilo koje druge osobe koje su blokirane zakonskim operacijama, koje se nalaze u Sjedinjenim Državama ili su u posedu ili kontroli američkih osoba, moraju biti blokirane i prijavljene OFAC-u . E.O. 14. oktobra 2019. godine, a OFAC-ovi propisi generalno zabranjuju sve poslove od strane američkih osoba ili unutar (ili tranzita) Sjedinjenih Država koji uključuju bilo kakvu imovinu ili interes u imovini blokiranih osoba./ibna