Efekti anti-COVID-19 mera na finansisijski sistem Crne Gore

Efekti anti-COVID-19 mera na finansisijski sistem Crne Gore

Centralna banka Crne Gore je na bazi dostavljenih podataka od strane svih banaka koje posluju u Crnoj Gori, pripremila analizu o dosadašnjim efektima primene Odluke o privremenim merama za ublažavanje negativnih uticaja novog korona virusa na finansijski sistem, saopštila je u četvrtak CBCG.

Analiza je urađena na bazi preliminarnih podataka dostavljenih od strane banaka i pokazala je sledeće:

Prema preliminarnim podacima, od 22.03.2020. kao prvog dana primene Odluke, do 31.03.2020. godine, za aktivaciju moratorijuma se ukupno prijavilo 61,434 korisnika kredita, odnosno 48,2% ukupnog broja korisnika kredita. Iznos kredita za koje je predat zahtev za moratorijum iznosi 1,23 milijarde evra, što predstavlja 44% ukupnih kredita u sistemu.

Od ukupnog broja predatih zahteva za moratorijum – 61,434 korisnika kredita (fizičkih i pravnih lica) – na fizička lica se odnosilo 57,793 zahteva, odnosno 94% ukupnih zahteva, dok se 3641 zahtev se odnosio na pravna lica. Iznos kredita fizičkih lica za koja je predat zahtev za moratorijum iznosi 698,67 miliona evra, odnosno 51% ukupnih kredita fizičkih lica, prema podacima sa kraja februara 2020. godine. Pored toga, prema dostupnim podacima sa kraja februara o broju fizičkih lica – korisnika kredita banaka, zaključuje se da je ovo pravo iskoristilo 47% fizičkih lica, korisnika kredita.

Kada je reč o pravnim licima, pravo na aktiviranje moratorijuma je iskoristilo 73,4%, odnosno gotovo tri četvrtine pravnih lica koji su korisnici kredita crnogorskih banka. Od ukupno 4964 pravnih lica korisnika kredita, zahteve za moratorijum je predalo njih 3641. Iznos kredita za koja su predati zahtevi za moratorijum za pravna lica iznosi 535,12 miliona evra, odnosno 37% ukupnih kredita pravnih lica prema podacima sa kraja februara 2020. godine.

Proces prijava se nastavlja i već je izvesno da će preko polovine potraživanja banaka biti obuhvaćeno moratorijumom.