EK: Srbija napredovala u mnogim oblastima, ali ima i kašnjenja

EK: Srbija napredovala u mnogim oblastima, ali ima i kašnjenja

Srbija je napredovala u različitim oblastima, ali se takođe suočava sa kašnjenjima; reforme pravosuđa treba ubrzati, posebno u pogledu nezavisnosti sudstva, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobode medija i postupanja sa ratnim zločinima navodi se u najnovijem nezvaničnom izveštaju o vladavini prava u Srbiji, u čiji je sadržaj Tanjug imao uvida.

Izveštaj navodi da u Srbiji postoji „razvoj“ u oblastima vladavine prava, pravde i slobode, koja su obuhvaćena osnovnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24, ali da nema procene njihovog uticaja na vladavinu zakona u Srbiji.

„Potrebno je vreme da se proceni da li su brojne nedavne inicijative od formiranja nove vlade dale opipljive rezultate“, navodi se u izveštaju.

Evropska komisija primećuje da Srbija radi na preporuci za jačanje nezavisnosti pravosuđa i da je potrebna tekuća ustavna reforma.

Dodaje da su se poslovnici Vrhovnog sudskog saveta i Saveta državnih tužilaca promenili i treba da se vidi da li su te promene umanjile politički uticaj u pravosuđu.

Izveštava se da se ojačavaju administrativni kapaciteti i unutrašnja organizacija Vrhovnog sudskog saveta, kao i smanjenje broja nerešenih predmeta u odnosu na 2019. godinu.

Na polju borbe protiv korupcije i kriminala, Evropska komisija navodi porast broja optužnica od strane tužilaštva, ali i smanjenje broja konačnih odluka na osnovu optužbi.

„U novembru 2020. godine, GRECO (telo Saveta Evrope za borbu protiv korupcije) zaključilo je da je njihova preporuka za jačanje Agencije za borbu protiv kriminala i korupcije pravilno sprovedena“, navodi se u izveštaju.

Istovremeno se izveštava da Srbija još uvek nije usvojila novu strategiju za borbu protiv korupcije, što je jedna od preporuka Komisije.

U delu izveštaja o medijima se navodi da je Srbija u decembru 2020. usvojila akcioni plan za medijsku strategiju i uspostavila dve radne grupe – za praćenje primene strategije i bezbednost novinara.

S obzirom na preporuku upućenu celokupnom medijskom okruženju, slučajevi pretnji i nasilja nad novinarima i dalje su predmet zabrinutosti a neometana sloboda izražavanja treba da se dalje ojačava u praksi, navodi se u izveštaju.

„Non paper“ dokument Evropske komisije poziva na potpunu primenu medijskog zakonodavstva u Srbiji, jačanje nezavisnosti regulatora elektronskih medija (REM) i transparentnosti u vlasništvu i oglašavanju medija.

Govoreći o tome šta je urađeno na polju osnovnih prava u Srbiji, Komisija primećuje nepotpuno uspostavljanje kancelarija ombudsmana i poverenika za informacije od javnog interesa kao i relevantnih zakona.

Strategija za borbu protiv diskriminacije kasni, a preporuke o pravima maloletnika delimično su sprovedene, navodi se u izveštaju.

U oblastima obuhvaćenim pregovaračkim poglavljem 24, Evropska komisija primećuje da je Srbija uspešno upravljala povećanim migracionim pritiscima, uključujući uticaj koronavirusa na migrante, kao i da je zajednički sporazum o upravljanju granicama usklađen sa evropskim principima.

Dodaje se da je potrebno dalje usaglašavanje vizne politike Srbije sa EU kada su u pitanju treće zemlje.

U oblastima policijske saradnje i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u Srbiji, Evropska komisija kaže da je neophodno dovršiti Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Zabeleženo je smanjenje broja novih istraga slučajeva ozbiljnog organizovanog kriminala, povećanje broja optužbi, smanjenje broja pravosnažnih osuđenih lica, dok je konfiskacija imovine bila mala.

Na osnovu dostupnih informacija, članice EU razmatraju nove korake Srbije u procesu pregovora o pristupanju.

Krajem juna najavljeno je da će Srbija održati novu međuvladinu konferenciju sa EU posvećenu primeni nove metodologije pristupanja i do kraja godine otvoriti nekoliko novih poglavlja ili klastera. / i bna