Energija: 55 miliona eura za Bugarsku

Energija: 55 miliona eura za Bugarsku

Izvršna agencija za inovacije i mreže Evropske komisije (INEA) nastavlja sa finansiranjem dva projekta u energetskom sektoru u Bugarskoj, nakon što je oslobodila 55 miliona evra, kao rezultat potpisivanja sporazuma sa bugarskom vladom.

Prvi projekat se odnosi na izgradnju interkonektivne linije od 400 kV između trafostanice Marica Istok u Bugarskoj i trafostanice Nea Santa, u okrugu Kilkis, Grčka, koja će dobiti sredstva u iznosu od 27 miliona evra.

Drugi projekat se odnosi na unapređenje i modernizaciju gasovodnih mreža na teritoriji Bugarske, koje će dobiti sredstva u iznosu od 27 miliona evra. Konkretno, sredstva će doći iz Instrumenta za povezivanje Evrope (CEF), kojim upravlja Izvršna agencija za inovacije i mreže Evropske komisije (INEA).

CEF je već podržao, sa sličnim sredstvima, preliminarne studije i radove, kao i poslovni plan za prvi projekat bugarske elektro-interkonekcije sa Grčkom. Očekuje se da će ova nova sredstva podržati izgradnju nadzemnog voda od 123 km u Bugarskoj, od trafostanice Marica Istok do bugarske granice sa Grčkom, kako bi se dovršila interkonekcija trafostanice Marica istok sa trafostanicom Nea Santa, u prefekturi of Kilkis.

Podseća se da je CEF u nedavnoj prošlosti sufinansirao modernizaciju triju gasnih kompresorskih postrojenja, kao i pripremne studije u vezi sa projektom obnove i modernizacije gasne transportne mreže u Bugarskoj./ibna