Energija: Dodatni evropski fondovi za zapadni Balkan

Energija: Dodatni evropski fondovi za zapadni Balkan

Očekuje se da će EU odobriti dodatnih 30 miliona evra za podršku naporima zemalja zapadnog Balkana da izvrše potrebne promene za energetsku nadogradnju.

Prema rečima komesara EU za proširenje, Johannesa Hahna, očekuje se da će šest zemalja (Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Srbija), dobiti potrebna sredstva kroz Regionalni program energetske efikasnosti EU (REEP).

“Ukupan doprinos EU programu će biti 80 miliona evra i dodatno se  povećava 6,5 puta finansiranjem putem međunarodnih finansijskih instrumenata”, istakao je Han, naglašavajući da će ovaj specijalni fond biti ojačan kroz Investicioni okvir za zapadni Balkan (VBIF).

Regionalni program energetske efikasnosti EU pokrenut je 2013. godine kao zajednička mreža podržana od strane Evropskog parlamenta, nezavisnih donatora i zemalja koje su direktno uključene, a koje bi radile u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan i pod nadzorom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Sekretarijat Energetske zajednice.

Program ima za cilj da podstakne privatni i javni sektor da preuzmu vodeću ulogu u promovisanju poboljšanja energetske efikasnosti kako je predviđeno u nacionalnim akcionim planovima energetske efikasnosti zemalja, koji se razvijaju u okviru procesa Energetske zajednice./IBNA