EP i EK obezbedili predpristupnu pomoć za zapadni Balkan i Tursku od 14,2 milijarde evra

EP i EK obezbedili predpristupnu pomoć za zapadni Balkan i Tursku od 14,2 milijarde evra

Evropska komisija pozdravlja politički sporazum između Evropskog parlamenta i Saveta o novom Instrumentu za pretpristupnu pomoć (IPA III), sa ukupnim budžetom od preko 14 milijardi evra, za period Višegodišnjeg finansijskog okvira 2021-2027. godine. Ovaj instrument podržava zemlje kandidate i potencijalne kandidate na njihovom putu ka ispunjavanju kriterijuma za pristupanje EU kroz duboke i sveobuhvatne reforme. Sporazum će sada biti preveden u pravne tekstove, koje će morati da odobre Evropski parlament i Savet.

Komesar za susedstvo i proširenje, Oliver Varhelyi, je rekao: „Ovaj dugo očekivani sporazum o našoj ambicioznoj finansijskoj pomoći pozitivan je, dobrodošao i snažan signal za zapadni Balkan i Tursku. Dogovoreni paket predstavlja solidnu investiciju u budućnost regiona i proširenja EU, podržavajući sprovođenje ključnih političkih, institucionalnih, socijalnih i ekonomskih reformi u skladu sa standardima EU i postepeno usklađujući sa njenim pravilima i politikama. Obezbediće finansiranje Ekonomskog i investicionog plana za zapadni Balkan, ključnog alata za potporu ekonomskom oporavku ovog prioritetnog regiona. Kroz ulaganja u ključne sektore, uključujući povezanost, infrastrukturu, životnu sredinu i klimu, kao i energiju i digitalnu tehnologiju, podstaći će konvergenciju sa EU i donijeti opipljive koristi za građane.“

U poređenju sa IPA I i IPA II, novi instrument će pružiti podršku Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj sa ukupnim budžetom od 14,162 milijarde evra u tekućim cenama za period 2021-2027, počev od retroaktivno od 1. januara 2021.

IPA III predstavlja solidan pristup zasnovan na politikama, sa strateškim i dinamičnim raspoređivanjem pomoći, stavljajući u osnovnu osnovu „osnove“: fokusiranje na vladavinu zakona i poštovanje osnovnih vrednosti; jačanje demokratskih institucija i reforme javne uprave; promovisanje ekonomskog upravljanja i reformi ka konkurentnosti.

Novi instrument će povećati usmeravanje ka Uniji, jer se njegovo programiranje zasniva na tematskim prioritetima, a ne na okvirima zemalja. To omogućava nagrađivanje učinka i napretka ka ključnim prioritetima i povećanu fleksibilnost u odgovoru na nove potrebe partnera na njihovom putu ka pristupanju.

Biće osigurana koherentnost i komplementarnost između IPA III i novog, skoro 80 ​​milijardi evra Instrumenta za susedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI) – Globalna Evropa, uključujući kroz tematske i komponente brzog reagovanja NDICI – Globalna Evropa takođe koristi zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima. Štaviše, strateška ulaganja u povezanost infrastrukture, MSP, energetsku efikasnost, inovacije, digitalnu i zelenu ekonomiju biće smešteni putem Garancije za spoljne akcije u okviru NDICI – Global Europe, koja će imati kapacitet da garantuje investicije do 53,4 milijarde evra širom sveta (uključujući i korisnike IPA-e).

Pretpristupni fondovi EU dobra su investicija u budućnost zemalja proširenja i same EU. Cilj instrumenta je pružiti podršku korisnicima u usvajanju i sprovođenju političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi potrebnih za usklađivanje sa pravima i obavezama članstva u Uniji, doprinoseći time njihovoj stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu. Te reforme treba da svojim građanima pruže bolje mogućnosti i omoguće razvoj standarda jednakih onima koji uživaju građani EU. Pretpristupni fondovi takođe pomažu EU da postigne svoje ciljeve u pogledu održivog ekonomskog oporavka, snabdevanja energijom, transporta, životne sredine i klimatskih promena i digitalne transformacije.

Politički sporazum predstavlja uravnotežen sporazum koji se bavi poslednjim otvorenim elementima pregovora, uglavnom u vezi sa upravljanjem novim instrumentom i mogućnošću modulacije pomoći. Ovaj politički sporazum sada će biti preveden u zakonski tekst, pre nego što dve institucije pokrenu postupak potvrde za formalno usvajanje IPA III. Usvajanje instrumenta očekuje se na jesen. Jednom usvojen, IPA III biće primenjen odobravanjem Programskog okvira za period 2021-2027, koji će pružiti strateški okvir i programske prioritete za finansijsku implementaciju akcija. / Ibna