Erdogan: Pozicija našeg visokog obrazovanja prevazilazi naše granice

Erdogan: Pozicija našeg visokog obrazovanja prevazilazi naše granice

Usred protesta studenata na univerzitetu Bogazici i kritika EU i SAD zbog turske politike, turski predsednik Recep Tayyip Erdogan je prisustvovao prezentaciji rada Saveta za visoko obrazovanje u Ankari.

„Tursko visoko obrazovanje dostiglo je pozicije koje su izvan naših granica“, istakao je Recep Tayyip Erdogan, dodajući da se broj univerziteta u Turskoj povećao sa 76 na 207, a broj osoblja u tim institucijama sa 70.000 na 180.000.

„Naši studenti imaju važno mesto u ovom usponu. Procenat studentkinja se povećao sa 42% na 49% ove godine“, rekao je on i dodao da je Turska sada na vrhu Evrope u pogledu pristupa univerzitetima.

Recep Tayyip Erdogan je takođe rekao da je broj ženskih akademika u turskom sistemu visokog obrazovanja za oko 5% iznad proseka EU od 40%.

„Naš budžet za visoko obrazovanje takođe se značajno povećao, sa 2,5 milijarde lira (350 miliona USD) na 36 milijardi lira (oko 5,05 milijardi USD) ove godine“, dodao je Erdogan.

Turski predsednik je naglasio da poboljšanja nisu bila samo kvantitativna, jer se vlada posebno fokusirala na strukturne transformacije orijentisane na kvalitet, dodajući da oko 200.000 studenata iz celog sveta pohađa visoko obrazovanje u Turskoj.

Prema podacima UNESCO-a, dodao je turski predsednik, Turska je među 10 najboljih zemalja u svetu po upisu stranih studenata, dodajući da Turska od 2001. godine učestvuje u Bolonjskom procesu, pozivajući se na mehanizam saradnje između 48 evropskih zemalja u oblasti visokog obrazovanja.

U okviru procesa, objasnio je, održavaju se ministarski sastanci svake dve do tri godine kako bi se ocenio učinak svih potpisnika i postavili novi ciljevi.

Izveštaj objavljen na poslednjem sastanku evropskog prostora visokog obrazovanja pokazao je da je Turska na prvom mestu po broju studenata širom Evrope, rekao je Erdogan.

Prema izveštaju, Turska takođe ima bolji učinak od mnogih evropskih kolega u pogledu kvaliteta obrazovanja i proširenja sistema visokog obrazovanja, zaključio je turski predsednik. / Ibna