ESM odobrio prevremenu otplatu grčkog duga MMF-u

ESM odobrio prevremenu otplatu grčkog duga MMF-u

Evropski mehanizam stabilnosti (ESM) dao je zeleno svetlo na zahtev grčke Vlade za prevremenu otplatu skupog duga MMF-u. Dug koji će biti isplaćen se kreće oko 2,7 milijardi evra.

Tačnije, Savet direktora ESM i Evropskog tela za finansijsku stabilnost (EFSF) odlučio je u ponedeljak da se odrekne obavezne otplate obaveza ESM/EFSF duga u vezi sa delimičnom ranijom otplatom grčkog duga MMF-u. Prema ugovorima o zajmu ESM-a i EFSF-a s Grčkom, nakon prevreneme otplate MMF-u, proporcionalni iznos finansijske pomoći pružene u okviru sredstava ESM-a i EFSF-a odmah se smatra dospelim i naplativim. Odricanje koje su odobrili ESM i EFSF znači da od Grčke neće biti potrebno da prevremeno otplati ni jednoj instituciji.

Da se ESM/EFSF nisu odrekli, Atina bi morala da kumulativno otplati preko 52 milijarde evra duga ESM i EFSF paralelno sa otplatom MMF-u.

ESM direktor, Klaus Regling, rekao je da će “grčka prevremena otplata duga MMF-u biti dobra kako za Grčku tako i za ESM”.

Regling je dodao da će to “generisati uštedu kako bi Grčka mogla sama sebe finansirati preko tržišta po nižim cenama u odnosu na cene koje bi uključile i otplatu tranši MMF-u. Ovo će poboljšati održivost grčkog duga i trebalo bi da se pozitivno odrazi na finansijsko tržište. Ove beneficije, koje su moguće samo ako se ESM i EFSF odreknu prava na prevremenu otplatu, će poboljšati poziciju ESM/EFSF kao glavnih poverilaca Grčke”.

Prema izveštaju ESM, prevremena otplata će poboljšati održivost grčkog duga na 3% BDP na dugoročnom planu, te 1,1% do kraja ove godine. Postoji mada i da će prevremena otplata duga poslati pozitivnu poruku agencijama za kreditni rejting, kao i stranim investitorima, te poboljšati pristup Grčke tržištima.

Nakon odobrenja ESM/EFSF, MMF, sa sedištem u Washingtonu, će pokrenuti procedure koje bi trebale voditi uspešnoj prevremenoj otplati duga do kraja 2019. godine. Proces je pokrenut u septembru, kada je grka Vlada poslala formalni zahtev ESM i EFSF poredlažući raniju otplatu duga MMF-u.