EU: 9,89 milijardi evra finansijske podrške u okviru SURE Bugarskoj, Hrvatskoj, Kipru, Grčkoj, Rumuniji i Sloveniji

EU: 9,89 milijardi evra finansijske podrške u okviru SURE Bugarskoj, Hrvatskoj, Kipru, Grčkoj, Rumuniji i Sloveniji

Savet EU je danas odobrio 87,4 milijardi evra finansijske podrške za 16 država članica u obliku zajmova EU u okviru SURE – privremenog instrumenta EU za ublažavanje rizika od nezaposlenosti tokom krize COVID-19.

Podrška će pomoći državama članicama da finansiraju ozbiljan porast javnih rashoda nastalih od 1. februara 2020. godine kao rezultat upotrebe nacionalnih šema kratkog radnog vremena i sličnih mera, uključujući samozaposlena lica, i nekih mera povezanih sa zdravljem kao odgovor na pandemiju. SURE je jedna od tri zaštitne mreže, vredne do 540 milijardi evra, o kojima se Evrogrupa dogovorila 9. aprila 2020. godine, a potom su ih lideri EU odobrili za zaštitu radnika i preduzeća.

„SURE čini važan deo našeg odgovora na izazove bez presedana koje je stvorila kriza COVID-19. Značajno interesovanje država članica za ovaj instrument potvrđuje njegov značaj i istinsku dodatnu vrednost za radnike i kompanije. Milioni radnika širom EU će imati koristi od ovog instrumenta. Ovo je jasan signal da je Evropa zajedno jača”, primećuje Olaf Scholz, nemački savezni ministar finansija i vicekancelar

Finansijska podrška u okviru SURE dodeljuje se državama članicama na sledeći način:

Belgija – 7,8 milijardi evra

Bugarska – 511 miliona evra

Hrvatska – milijardu evra

Kipar – 479 miliona evra

Češka – 2 milijarde evra

Grčka – 2,7 milijardi evra

Italija – 27,4 milijarde evra

Letonija – 193 miliona evra

Litvanija – 602 miliona evra

Malta – 244 miliona evra

Poljska – 11,2 milijarde evra

Portugal – 5,9 milijardi evra

Rumunija – 4,1 milijardu evra

Slovačka – 631 milion evra

Slovenija – 1,1 milijarda evra

Španija – 21,3 milijarde evra

Ostale države članice i dalje mogu podneti svoje zahteve za finansijsku pomoć. U okviru ovog instrumenta EU može se obezbediti do 100 milijardi evra.

SURE zajmovi podržani su iz budžeta EU i garancija koje pružaju države članice prema njihovom udelu u BND EU, u ukupnom iznosu od 25 milijardi evra.

Ugovori o garanciji sa Komisijom su finalizovani.

Komisija će sada prikupljati sredstva na međunarodnim tržištima kapitala u ime EU i pružati ih kao rezervne zajmove državama članicama koje su zatražile zajmove. / Ibna