EU će pomoći BiH da zadovolji hitne potrebe zdravstvenih sistema sa 7 miliona eura

EU će pomoći BiH da zadovolji hitne potrebe zdravstvenih sistema sa 7 miliona eura

Predstavnici Evropske komisije i Bosne i Hercegovine (BiH) sastali su se putem videokonferencije u četvrtak kako bi razgovarali o primeni SSP-a i usklađivanju zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom EU-a u oblasti trgovine, industrije, carina i poreza. Sastankom je ispred EU predsedavala Ingrid Jenezova iz Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije, a ispred Bosne i Hercegovine, Dragiša Mekić iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ambasador Johann Sattler, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH dao je uvodnu reč.

“EU i Bosna i Hercegovina su razgovarali o merama i inicijativama preduzetim tokom postojeće krize COVID-19 u oblasti trgovine, carina te industrije i poslovnog okruženja. EU će pomoći Bosni i Hercegovini da zadovolji hitne potrebe zdravstvenih sistema sa 7 miliona evra. Nadalje, za pomoć kod ublažavanja socioekonomskih efekata koronavirusa, EU je iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) izdvojila 73,5 miliona evra za pomoć oporavku u Bosni i Hercegovini. Komisija je također predložila makrofinansijsku pomoć u iznosu od 250 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu,” saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

Po pitanju poreza, EU je ohrabrila BiH da ispuni svoje obaveze u smislu odgovarajućeg upravljanja porezima kroz ratifikaciju Konvencije za uzajamnu administrativnu pomoć u poreznim stvarima (MAC) i pozvala BiH da deponuje instrument ratifikacije. Dalje, u oblasti carina, EU je pozvala BiH da se drži predviđenog rasporeda za provođenje faze 5. Novog kompjuterskog tranzitnog sistema (NCTS). Također je ohrabrila BiH da provede e-potpis u celoj zemlji i obezbedi interoperabilnost različitih e-potpisa širom zemlje. Međutim, i dalje se čeka na primenu Zakona o carinskoj politici iz 2015. godine.

“Što se tiče trgovine, EU ističe da je u poslednjih 10 godina bilateralna trgovina porasla za 83%, a EU je i dalje vodeći trgovinski partner Bosne i Hercegovine, sa 65% ukupne trgovine. EU je pozvala BiH da se u celosti angažuje na provođenju trgovačkog dela Regionalnog ekonomskog prostora i da na jesen radi na usvajanju detaljnog plana za budućnost regionalnih ekonomskih integracija. EU je pozdravila napore BiH na pripremi novog nacrta zakona o akcizama i pravilnika u skladu s pravnom stečevinom, kako bi se osiguralo uspostavljanje istih uslova za uvoznike i lokalne proizvođače, uz uključivanje odredbi za male pivare. EU je ohrabrila BiH da intenzivira i zaključi predstojeće bilateralne pregovore s ciljem završetka pristupanja WTO-u. Po pitanju industrije i poslovnog okruženja, Komisija je istakla da bi potreba za izradom novih industrijskih strategija za rešavanje posledica krize Covid-19 predstavljala priliku za rad na koherentnijoj strategiji za celu zemlju,” navodi se u saopštenju.

Konačno, EU je naglasila potrebu provođenja mera predviđenih Programom ekonomskih reformi, kao i smernica politika baziranih na ekonomskom i finansijskom dijalogu.