EU: Evropski savet osudio turske akcije

EU: Evropski savet osudio turske akcije

U dva paragrafa u zaključcima samita Evropskog saveta održanog u Briselu od 15. do 16. oktobra, Savet izražava žaljenje zbog jednostranih i provokativnih akcija Turske u Istočnom Mediteranu.

Pored toga, apeluje na Tursku da poštuje Rezolucije 550 i 789 Saveta bezbednosti UN-a o statusu Varoše i da zaustavi ove akcije.

Tekst zaključaka kaže:

„Evropski savet potvrđuje svoje zaključke od 1. do 2. oktobra 2020. godine i žali zbog obnovljenih jednostranih i provokativnih akcija Turske u istočnom Mediteranu, uključujući nedavne istraživačke aktivnosti. Evropski savet poziva na poštovanje rezolucija 550 i 789 Saveta bezbednosti UN, podvlači značaj statusa Varoše i ponavlja punu solidarnost sa Grčkom i Kiprom.

Evropski savet poziva Tursku da zaustavi ove akcije i radi na ublažavanju tenzija na dosledan i održiv način. I dalje će biti zaokupljen tim pitanjem kako bi nastavio sa svojim zaključcima od 1. do 2. oktobra 2020. godine“./ ibna