EU izdvojila 13.5 miliona evra za jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva

EU izdvojila 13.5 miliona evra za jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva

Započela je druga faza Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) u kojoj će se raditi na daljem jačanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva

“ReLOaD2 osiguraće nastavak jačanja partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, širenjem uspešnog modela transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva iz budžeta. Uz to, ovaj projekat će podržati veći građanski angažman i raditi na osnaživanju mladih u lokalnim zajednicama. Stvaranjem mogućnosti da steknu prvo radno iskustvo, praksu, kao i priliku za pružanje rešenja u svojim lokalnim zajednicama, stavlja se poseban focus na mlade,” saopštila je Dlegacija EU u BiH.

Drugu fazu ReLOaD projekta finansira Europska unija (EU) u iznosu od 13,5 miliona evra, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Obuhvatiće 50 jedinica lokalne samouprave iz šest IPA korisnica sa Zapadnog Balkana.

“ReLOaD je vrlo uspešna i važna inicijativa za Evropsku komisiju. Nadamo se da će druga faza projekta, koju rado podržavamo većim iznosom sredstava – sa više od 13 miliona evra – nastaviti pomagati u izgradnji i učvršćivanju trajnih i snažnih partnerstava između organizacija civilnog društva i lokalnih vlada na Zapadnom Balkanu”. Ova partnerstva su dala impresivne rezultate, posebno u kontekstu COVID pandemije, pružajući bolje usluge za više od 100.000 građana. To još jednom dokazuje da je snažno civilno društvo, koje je podržano od strane lokalni vlasti, od ključne važnosti zbog direktnog uticaja na živote ljudi, promoviše participativnu demokratiju i na kraju, doprinosi jačanju demokratije, koja je osnovni deo političkih kriterija za pristupanje EU”, zaključila je Alessandra Viezzer, zamenica šefa Odelenja za regionalnu saradnju i programe za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za politiku susedstva.

Nedžad Salman, pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine govorio je o izazovima pri transparentnom finansiranju civilnog društva, kao i svemu što je ReLOaD inicijativa do sada uradila za rešenje ovog problema. “Ovim putem želim zahvaliti Europskoj uniji na finansijskoj podršci i svim ostalim institucijama i civilnom društvu na učešću. Takođe, zahvaljujem projektnom timu UNDP-a na saradnji i dobrim rezultatima.”

U svom govoru Tamara Srzentić, ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Vlade Crne Gore istakla je značaj ReLOaD projekta, koji je „postigao važan napredak u vladinom sektoru, ali i u radu mnogih nevladinih organizacija na Zapadnom Balkanu, koje direktno utiču na kvalitetu života u mnogim zajednicama. Samo u Crnoj Gori, ReLOaD je uveo nove, transparentne i progresivne prakse u pet opština, uključujući i 16 programa obuke za preko 250 učesnika iz jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Pored toga, ReLOaD je u Crnoj Gori podržao 50 projekata, koje je provelo 37 nevladinih organizacija različitih razmera, iskustva i područja delovanja”.

“Pokazalo se da saradnja između lokalnih samouprava i civilnog društva ima pozitivan uticaj na dobrobit građana u lokalnim zajednicama i razvojne procese cele regije, što je glavni princip ReLOaD2”, izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, dodavši da se raduje što će “nastaviti podržavati program ReLOaD2 u razvoju verodostojnog civilnog društva i promovisanju partnerstva na Zapadnom Balkanu, u skladu s agendom za pristupanje EU.”

Tokom četverogodišnjeg perioda od 2021. do 2024. godine u 50 jedinica lokalne samouprave, projekte će provesti oko 300 organizacija civilnog društva. Planirano je da će oko 40.000 ljudi imati korist od navedenih aktivnosti. Još jedan izazov s kojim se suočava regija Zapadnog Balkana je nedovoljan angažman mladih, a ReLOaD2 će raditi i na tome. Na bazi opsežnog iskustva iz ReLOaD1 i prethodnih projektnih intervencija u Bosni i Hercegovini, ReLOaD2 će se nastaviti baviti ključnim pitanjima i izazovima u regiji.